Z výkonného výboru ČRP

Výkonný výbor ČRP se o víkendu 7. a 8. října sešel na svém posledním jednání před Výročním zasedáním Pionýra. V úvodním bloku informací z různých jednání zazněly například zprávy o schůzce s náměstkyní ministryně školství ohledně potíží s vyúčtováním dotací, o jednáních s ostatními spolky o metodice k dotačním programům MŠMT, o pracovním setkání s předsedy KOP během semináře ke kontrolní činnosti 28. 9. (více v minulé Mozaice na str. 28) nebo o jednání se zástupci některých zanikajících PS. Zazněly i zprávy z práce sekcí, především ze Sekce rozvoje výchovných programů o již dříve zmiňovaném zápisníku a plánech v oblasti akcí a soutěží či od Legislativně-ekonomické sekce o postupu tvorby Směrnice o hlavní činnosti.

Jako na každém jednání VV byla probírána řada obsahových a organizačních otázek. Z těch organizačních šlo například o stav pionýrských nemovitostí a prodej některých nevyužívaných, termíny jednání v následujících letech, stav příprav nadcházejících akcí jako Ledová Praha a Koncert Děti dětem, ale především příprava IX. výročního zasedání Pionýra, a to jak z hlediska jeho samotného průběhu a personálního zajištění, tak i předkládaných materiálů, jako například zprávy o činnosti VV ČRP. V souvislosti s výročním zasedáním byly probírány (a schváleny) i návrhy na vyznamenání pionýrských dobrovolníků.

V obsahové oblasti proběhla například rozprava o další práci s metodou CAF a propojení CAF-týmu s VV ČRP a s pracovními sekcemi a také o postupu v klíčových oblastech, jež si VV ČRP vytyčil pro rok 2016, přičemž nutno přiznat, že například úkol předložit návrh nových vyznamenání se nepodařilo dotáhnout.

Část jednání byla věnována také vnějším vztahům, byla například vyhodnocena návštěva u finské organizace Pinskut, o které jste se dočetli v minulé Mozaice na str. 8, probrány kroky ČRDM ohledně novely zákona o myslivosti či projekt 72 hodin (viz strany 10 a 11).

Příští jednání VV ČRP proběhne až v lednu a sejdou se na něm stávající členové i s těmi nově zvolenými na výročním zasedání v Pardubicích.

Jakub