Z metody CAF už nejsme paf

Na Výročním zasedání Pionýra loni v Pardubicích byl mimo jiné zvolen Výkonný výbor ČRP, ve kterém se objevila i nová jména. Jedno z nich je Honza Šašek, známý také pod pionýrskou přezdívkou Histor. Kdo to je a co bude mít ve výkonném výboru na starost?

Pro začátek nám povez něco o sobě. Kdo je Histor? ?
Člen pionýrské skupiny Tuláci z Klatov. S Tuláky jsem začal jezdit na tábory od roku 1994 a poté co jsem odrostl, jsem se nejprve stal instruktorem a pak i nějaký čas vedl oddílové schůzky. Vysokoškolská studia a následně i zaměstnání mě nakonec ukotvily v Plzni, která sice není od Klatov úplně daleko, ale také ne úplně blízko, což značně omezilo moji činnost na skupině, proto jsem hledal i jiné možnosti jak v Pionýru působit. Nakonec jsem se stal členem krajské kontrolní komise a v nedávné době jsem se jako člen obsahové komise podílel na přípravě konference o činnosti a výročního zasedání. Loni v létě mě Martin Bělohlávek oslovil s nabídkou, zda bych nechtěl pracovat ve výkonném výboru. Tuto nabídku jsem nakonec po zralé úvaze přijal, protože to pro mě byla zajímavá výzva a zároveň příležitost si zkusit něco úplně nového, co má snad smysl.

Jen odbočím – proč Histor, co to vlastně znamená?
Přezdívka Histor vznikla na mém prvním táboře v roce 1994, kdy téma bylo starověké Řecko a kde jsem, coby malé dítko se zálibou v dějepisu, vedoucí neustále trápil všetečnými dotazy k tématu, případně je upozorňoval na nepřesnosti. Takže velice brzy jsem byl označen za Historika, což se vzápětí přeměnilo na Histora, protože to prý zní víc řecky 🙂  

Ve „výkoňáku“ nejsi jen tak, stejně jako ostatní členové máš na bedrech svou vlastní oblast činnosti. Co to je?
Martin mne oslovil konkrétně s „rezortem – řízení kvality“. Přímo jsem s touhle oblastí sice doteď neměl zkušenosti, ale do určité míry souvisí s mojí profesí, takže by mi nemělo dělat problém se s tím úspěšně „poprat“. Co si ale konkrétně pod řízením kvality představit? Běžnou součástí naší práce na všech úrovních je i hodnocení činnosti, v rámci Pionýra se k tomuto používá metoda CAF.

Metoda CAF, to zní sice hezky učeně, ale dost čtenářů si teď asi říká, co to sakra je? ?
Je to jen nástroj, vlastně nejde o žádné úplně nové zjevení. V Pionýru jsme samozřejmě už dřív plánovali, hodnotili uskutečněné projekty, hledali cesty, jak dělat věci lépe. A to je vlastně podstata CAFu, jen to je všechno jasně popsané a shrnuté na kupu. Návrh vyzkoušet metodu CAF tak Pionýr přijal asi hlavně proto, že nás netlačí do ničeho, co by nám bylo cizí, a zároveň umožňuje vytěžit trošku víc z toho, co už stejně děláme.

No a v praxi to celé funguje tak, že členové hodnotícího týmu přidělují body k předem stanoveným kritériím. Kritérií jsou dva druhy – předpoklady (tzn., jaké máme pro konkrétní oblast vytvořené podmínky) a výsledky (tzn., jak se nám v té konkrétní oblasti reálně daří). Nakonec se vše sečte, porovná s předchozími lety, a když máme pocit, že by se situace měla vyvíjet lépe, je nutné navrhnout, co s tím uděláme.

No dobře, ale co konkrétně v Pionýru, co je v plánu třeba pro tento rok?
V letošním roce se rozhodně nudit nebudeme, neboť nás čeká již čtvrté kolo hodnocení Pionýra, a hodnotit se bude i na úrovni krajské – konkrétně u Plzeňské a Olomoucko-Zlínské KOP.

A kdyby se to toho chtěl někdo zapojit, může?
To je právě to nejlepší, co si nechávám na závěr. Na hodnocení Pionýra se může podílet každý z vás, při letošním hodnocení Pionýra jsme se rozhodli vytvořit i „kontrolní“ druhou hodnotící skupinu. Ta první bude jako při předchozích hodnoceních složena z členů VV, KK, ČRP a pracovníků ústředí, přičemž druhá bude složena z lidí z KOPek a pionýrských skupin. Naším cílem je zjistit, zda Pionýra vnímají stejně“, a zároveň chceme dosáhnout toho, že v každém kraji budeme mít lidi, kteří budou mít s CAFem nějaké zkušenosti.

To bude přínos hlavně do budoucna, kdy chceme tuhle oblast posouvat dál, zapojovat další lidi z různých úrovní Pionýra, nebo třeba celé krajské organizace. To už ale předbíhám, určitě se k tomu vrátíme v dalších Mozaikách.

ptal se Jakub

Prosím každého, kdy by chtěl se svojí troškou hodnocení přispět do našeho CAF mlýna, aby se přihlásil na e-mail jakub@pionyr.cz. Pomůžete tím nám všem zjistit, kde jsou případné mezery a nedostatky, a do budoucna si jejich odstraněním všichni usnadníme práci. 🙂
Případní zájemci se nemusí bát, hodnocení proběhne na internetu a bude na něj času dost.