Z jednání VV ČRP

Výkonný výbor ČRP se na svém druhém jednání sešel ve dnech 10. – 12. března. Co přišlo na „přetřes“? Tady máte stručný výběr:

V úvodu zazněly informace z jednání mimo Pionýr. Hlavní téma bylo jasné – dotace. Pokud jste minuli „Společné vyjádření předsedy a ekonoma Pionýra…“ v minulé Mozaice, tak jen ve stručnosti připomeneme, že od MŠMT stále nejsou jasné informace o tom, kolik na tento rok budeme mít prostředků, nemluvě o tom, abychom je fakticky měli k dispozici. Tato situace dovedla zástupce Pionýra nejen na MŠMT, ale také například na Ministerstvo financí či k některým poslancům. Proběhla ale i jednání např. s finskou organizací Pinskut, jež chce (patrně v létě) pionýrům oplatit návštěvu.
Protože se jednání konalo krátce po konci roku a zároveň bylo jedním z prvních funkčního období, bylo dost prostoru pro hodnocení i plánování. Tradičně přišla na přetřes hodnocení nedávných akcí Ledová Praha (17. ročník) a koncert Děti dětem (20. ročník). Byla vyhodnocena činnost ÚPVC v roce 2016 a také naplánována na rok 2017. Probrány byly termíny klíčových akcí do roku 2021 i plán práce VV ČRP. Plánováno byla ale i v horizontu mnohem kratším. Ať už šlo o přípravu oblastních porad nebo červnového RESETu – především ve věci ekonomické náročnosti vypravení plánovaného Pionýrského vlaku, kvůli které bylo se smutkem většiny přítomných rozhodnuto, že se budou účastníci dopravovat individuálně. A nelze opomenout periodické  hodnocení Pionýra (metodou CAF), jehož čtvrté kolo bylo pro letošek schváleno.‘
Část programu jako vždy patřila otázkám ekonomickým, hlavně projednání Pokynů pro čerpání dotací MŠMT v roce 2017.
Debata se dotkla i oceňování dobrovolníků. Konkrétní návrhy byly schváleny jednomyslně, projednán byl i námět na nové ocenění pro pořadatele akcí a soutěží a další.
Dále zazněly např. aktuální informace o zápisu údajů do Spolkového rejstříku, o pionýrských nemovitostech, o výsledcích evidence členů pro rok 2017, o dění v ČRDM a mnoho dalšího.
Značný čas byl věnován posouzení postupu přípravy návrhu směrnice o hlavní činnosti, která se blíží do finiše.

redakce