Vzpomínka na Ivana Nováka (1957 – 2016)

Rádi bychom se na chvilku zastavili v každodenním shonu a s úctou a láskou se rozloučili a zavzpomínali na našeho kamaráda Ivana Nováka, který nás nečekaně opustil dne 2. listopadu 2016.

Ivan zpočátku působil jako hospodář 34. PS Lesná, poté přešel ke 43. PS Vinohrady, kde zastával stejnou funkci, a to vše obdivuhodných téměř 20 let. Mimo to si ho mnozí pamatují jako dlouholetého člena revizní komise nejdříve MěR Brno a později i Jihomoravské krajské organizace Pionýra.

Ivan byl výraznou a nepřehlédnutelnou osobností mezi jihomoravskými pionýry, byl aktivní nejen jako revizor a hospodář, ale sám se aktivně účastnil veškerého pionýrského dění, výletů, táborů. Nikdy nezapomeneme na „vypečené hry“, které dokázal dětem s nápaditostí sobě vlastní připravit. Nikdy nezapomeneme, jak dobře uměl vařit. Nikdy nezapomeneme na společné večery strávené chystáním podkladů k dotacím. Nikdy nezapomeneme na kus práce, která po něm zůstala na naší základně TZ Severka v Buchlovicích.

Pokud bychom měli přirovnat PS Vinohrady k velké rodině, byl by Ivan „hlavou“ této rodiny, pionýrský táta, který pomůže, poradí, na kterého jsme se vždycky mohli spolehnout, vždy měl naši úctu, respekt, lásku, a to se už nikdy nezmění.

Za všechny, kdo Ivana znali a prožili s ním kus pionýrského života,

pionýři z Vinohrad