Výzva – zapojte se

I malý čin je víc než pouhé řeči! (logo 72 hodin)

Pionýrská skupina Údolí slunce, Hamry nad Sázavou vysadila stromy na stráni ohrožené erozí a smrkovou monokulturu oživily další druhy. „Z krajiny se ztrácí volně rostoucí ovocné stromy. Turista si již těžko spočine pod jabloní a ochutná její plody, aby zahnal hlad…“ Povedlo se.

Poutníci z Libochovic vyzdobili pomocí strašidelných sklenic město Libochovice při pochodu za rozzářenou dýní.

Pionýrská skupina Vysočina Svitavy pro své malé kamarády ze Speciální MŠ nachystala procházku večerními Svitavami za pohádkovými postavičkami.

Pionýrská skupina Zborovice sbírala víčka. „Nasbíraná víčka využíváme i při hrát a tvoření s nejmenšími členy oddílu, ale především slouží k tomu, aby pomohla, kde je třeba.“

OZKOP zorganizovala příjemně prožitý sobotní den s ochutnávkou hudebního umění mladých hudebníků „Folkový guláš“, memoriál Pavla Maršálka – veřejné oblastní kolo soutěží Dětská porta a Melodie.

To jsou jen příklady. Dohromady 18 našich skupiny pomáhalo v loňském roce svému okolí, přírodě nebo lidem v rámci největšího dobrovolnického podzimního projektu 72 hodin.

I letos se může zapojit každý, kdo chce pomáhat. I malý čin je víc než pouhé řeči!

Kdy? Tento rok vypukne projekt 72 hodin 12. – 15. října 2017. Přidejte se! Pomáhejte a bavte se zároveň. Dá se toho tolik udělat! Každá práce, i ta nejmenší, má svůj smysl, obzvlášť když někomu pomůže!

Chce to jen nápad! Právě teď je ideální čas začít přemýšlet a hledat ve svém okolí. Obnovte třeba něco zchátralého, pomozte dětem, seniorům, opravte hřiště, zasaďte stromy…

Kdo má další nápad?

Soňa Polak, Česká rada dětí a mládeže


Brána k druhým

Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT vyhlašuje soutěž, jejímž cílem je ocenit příkladné skutky dětí a mládeže. Přihlásit se mohou všichni, kdo v období od 31. 8. 2016 do 31. 8. 2017 vykonají ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – může jít o pomoc potřebným lidem, úpravu prostranství ve svém městě či obci, péči o přírodu nebo třeba pořádání veřejné sbírky. Přihlášeny mohou být jednorázové i dlouhodobější aktivity oddílu, kroužku, klubu nebo skupiny lidí, kteří se scházejí jen tak. Uzávěrka soutěže je 30. září 2017. Bližší informace jsou na adrese: branakdruhym.nidv.cz