Výtvarník má být přínosem i pro oddíl

Prosinec je čas, kdy s dětmi v oddíle často vyrábíme a tvoříme dílka, která se mohou stát dárkem nebo sváteční dekorací. Dětem dáváme prostor pro jejich kreativitu a výtvarné cítění a dost často se nám stane, že některé z našich oddílových dětí vynikne nad ostatní. Bylo by fajn si toho všimnout a nabídnout mu možnost, aby se dál rozvíjelo a zkusilo získat odbornost Výtvarník.

Podívejme se tentokrát blíže na podmínky odborek. Jsou totiž postavené tak, že zájemci o jejich získání mnohdy nestačí být dobrý v dané oblasti, ale musí splnit ještě podmínky, které ho přinutí se nad danou odborností zamyslet z jiné strany. Například našemu výtvarníkovi nestačí pouze namalovat nebo vytvořit pěkné dílko a naplnit tak svůj zájem. Měl by být přínosem i oddílu. Možností je hned několik. Například využití kreativity a šikovnosti při vytváření „zvadla“ na akci pořádanou oddílem nebo pionýrskou skupinou nebo při výzdobě klubovny. Takový člověk by měl mít i přehled o tom, co se v jeho oblasti zájmu kde děje zajímavého, a nenechat si to jen pro sebe. Prostě odbornost jedince by měla být přínosem i pro oddíl.

Výtvarník
Pustit uzdu fantazii… to je přece parketa výtvarníka. A je jedno, zda jde o kreslení, malbu, modelování či rukodělky, vždy jde o prokázání dovedností. Přitom nezáleží na tom, jaké máš množství talentu, roli hraje i píle a poctivá práce a také znalosti získané třeba návštěvami výstav… Být výtvarníkem je prostě výzva.

Odborník-výtvarník se navíc hodí každému oddílu k osvěžení programu činnosti. Zvlášť když umí nadchnout pro výtvarky i ostatní.

I. stupeň

 1. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v soutěžní oblasti „Výtvarná činnost“.
 2. Vytvořím výtvarné dílo z aktuálního dění v oddílu, kterým vyzdobím klubovnu.
 3. Vytvořím plakátek na akci našeho oddílu.
 4. Naučím se novou výtvarnou techniku a vyzkouším ji.
 5. Vím, kde je nejbližší galerie (muzeum) a podle možností ji navštěvuji.
 6. Znám alespoň jednoho ilustrátora dětské knihy a umím o něm něco povědět.
 7. Nakreslím komiks (min. 4 okénka).
 8. Šetřím materiálem („nezačínám uprostřed“), udržuji výtvarné potřeby v pořádku.
 9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. stupeň

 1. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v soutěžní oblasti „Výtvarná činnost“.
 2. Vytvořím zápis do kroniky včetně ilustrace.
 3. Vytvořím nástěnku z oddílové akce.
 4. Naučím se novou výtvarnou techniku a připravím pro ostatní schůzku, kde je novou techniku naučím.
 5. Navštívím výtvarnou výstavu v nejbližším okolí a připravím pro ostatní prezentaci.
 6. Znám alespoň jednoho výtvarníka, který žije nebo žil v našem regionu. Seznámím se s jeho životem a tvorbou.
 7. Nakreslím komiks (min. 10 okének).
 8. Navrhnu či se budu podílet na návrhu a zpracování některého společného prvku, družiny, oddílu, akce (např. návrh trička, loga apod.).
 9. Udržuji veškeré pracovní náčiní a materiál, se kterým pracuji, v pořádku a čistotě.
 10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

Výtvarník nemusí být jen sólista
Jednou z podmínek pro získání odborky Výtvarník je účast v soutěžní oblasti Výtvarná činnost, která je součástí kulturně-umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek. V Pionýru probíhá již celá řada oblastních kol, z nichž potom mohou úspěšní účastníci postoupit do republikového finále. Do této soutěže je možné přihlašovat i společné práce. A tady mohou právě vyniknout ti, kteří mají zájem o odborku Výtvarník. Mohou se stát iniciátorem společného tvoření a zároveň jeho hnacím motorem. A že vám toto chybí jako podmínka? Není nic jednoduššího, než si ji stanovit jako tzv. Moji podmínku.