Vyslovit nevyslovitelné

Takovýto nadpis může leckdo vnímat jako paradox – logický spor. Vyjděme však z toho, že titulek protimluv unese – a naznačí čtenáři, že se bude jednat o něco hodného zamýšlení. Zkusíme na malém prostoru pohovořit o myšlence, že symboly obsahují zhuštěnou zkušenost. A my ji máme nějak srozumitelně a příjemně přiblížit.

Často pracujeme se symbolickými obrazy, a musíme se naučit s nimi dobře zacházet. Například pohádky a mýty jsou – symbolicky J – kouzelné zrcadlo. Pohádka či legenda má úplně jiné kouzlo pro dospělého než pro dítě. Ale jejich síla oslovit člověka je evidentní v každém věku. Už řecký filosof Prótagorás položil otázku, zda lidé naslouchají raději příběhům, nebo rozumovému objasňování jednotlivých myšlenek?

V naší praxi to platí přece také: příběhy vedoucímu i pionýrům přinášejí pointu, přesněji nečekaný, a tím oslovující závěr. (Do činnosti se tak vnáší moment radosti a objevování.) Rozhodně je k vnímání příjemnější. Dobrý vedoucí zařazuje hru i vyprávění do programu v okamžiku, kdy chce jejich pomocí děti něco naučit. Tomu je nakonec podroben i výběr příběhu či hrové aktivity – a naplňuje princip učení hrou. Kdo do takového „kouzelného zrcadla“ pohlédne, vedle rozuzlení objeví i sám sebe v novém světle. Tajemství dobrého vedoucího-vypravěče je v tom, že dokáže toto kouzelné zrcadlo nastavit svým posluchačům.

Každý symbol v sobě spojuje rozumový i citový rozměr. Proto platí, že symboly nemůžeme vykládat jen podle jejich věcné stránky, či podle toho, jak se jeví naší přímé smyslové zkušenosti. Například dotknu se kamene a ucítím chlad, jiný ovšem vnímá jeho pevnost, další pociťuje nepřátelství – ví, že může sloužit jako zbraň apod. I symboly je proto nutné užívat s rozmyslem.

Symbol v praxi aneb – místo křiku…

Když si kdokoli dá ukazováček na ústa, všichni vědí, oč jde: symbolicky zřetelný signál. Ovšem ne vždy viditelný, proto v řadě oddílů funguje prostý pohyb: zvednutí ruky. A místo hlasitého dožadování se ticha funguje jako mávnutí kouzelného proutku.

Pro oddílovou praxi je velmi praktické, domluvit si podobná znamení (SYMBOLY).