Výsledky soutěže etapových her 2018

Jak jste se v Mozaice už dočetli, v roce 2018 byly přihlášeny tři hry. Ty byly hodnoceny členkami Sekce rozvoje výchovných programů s následujícím výsledkem:

1. místo: Vikingové (Pionýrská skupina Tuláci Klatovy)

2. místo: Kdo přežije Mrtník (Pionýrská skupina Švermováček)

3. místo: Kanafásek (Pionýrská skupina Plejády Šternberk)

Zkuste to také!

Do soutěže se může zapojit každá pionýrská skupina, jediné omezení je, že nejde tutéž hru přihlásit vícekrát. Přihlásit lze celotáborové hry, celoroční hry i krátkodobé programy např. pro víkendové výpravy.

Pro každou kategorii můžou být vyhlášena až tři oceněná místa. První místo získává mimořádnou dotaci na nákup a údržbu materiálu ve výši až 10 000 Kč (druhé a třetí mohou získat 5 000 Kč a 3 000 Kč).

Jak na to?

Stačí se na webu (ceteh.pionyr.cz) v pravidlech podívat na vzorovou osnovu – během tvorby hry si ohlídat, aby v ní vše bylo – a pak ji po táboře doplnit o případné poznámky a ohlasy.

A to je všechno, hotovo, pak už je nutné jen hru do 10. prosince 2019 zaslat buď poštou (Pionýr, Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha1), nebo mailem (pionyr@pionyr.cz).