Výroční zasedání Pionýra – jeden den, či dva?

Jedním z podnětů po minulém výročním zasedání byla otázka, proč takto důležité jednání není dvoudenní, aby bylo na projednávání a diskuze více času. Dotazů byla spousta a zdálo se, že je to téma, které spolek zajímá. Myšlenka byla diskutována i na jednání ČRP, kde vyplynulo zadání důkladně zvážit možnost rozšíření VZP v roce 2021 na dva dny.

Nicméně od výročního zasedání uběhla spousta času a nálada ve spolku už zase může být jiná. Navíc se musíme rozhlédnout kolem sebe a bohužel si přiznat, že současná situace do téhle otázky promlouvá silným hlasem. Dění v letošním roce nás donutilo zrušit spoustu akcí, bez nichž jsme si život ve spolku nedovedli představit. Namátkou jde o republikové setkání, Ledovou Prahu 2021 či Dětskou Portu. Těžko v této chvíli předvídat, v jaké fázi bude v listopadu 2021 boj s nemocí Covid-19, a proto se musíme připravit na všechny alternativy.

Přípravu „distančního režimu“ jednání necháme na obsahové komisi. Co se týče dvoudenního jednání, dovedu si program docela dobře představit, protože máme ve spolku spoustu otázek, na které hledáme odpovědi – například budoucnost Mozaiky, mezinárodní spolupráce, etický kodex dobrovolníka, PR Pionýra a mnohé další.

Má tedy být výroční zasedání dvoudenní nebo jednodenní? Odpovědi od předsedů krajů přišly v poměru 6:5 ve prospěch dvoudenního jednání. To však není úplně jednoznačná odpověď, a proto navrhuji na toto téma vypsat anketu. Vždyť jde o otázku, která se dotýká všech členů Pionýra, a tak by měli mít možnost o ní rozhodnout. V nejbližších dnech k vám dorazí informace o anketě formou horkých novinek. Věnujte jí prosím pozornost, i na vašem názoru záleží.

A drobné připomenutí na závěr. Součástí Výročního zasedání Pionýra jsou i volby do orgánů. Pokud máte tip na někoho, kdo by mohl zastávat některou z volených funkcí, anebo i vy sami přemýšlíte nad kandidaturou, klidně mi pište či volejte (dusan@pionyr.cz, 608 709 757).

Dušan

Termíny, které stojí za vaši pozornost

13. 7. 2021 – Limit pro předložení návrhů změn ve Stanov a Programu Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání VZP ze strany PS/KOP. (písemně předsedovi ObK)

13. 9. 2021 – Jednotlivá PS volí na svých zasedáních delegáta VZP, a to tak, aby písemná informace zpracovaná na delegačním listě PS byla v tomto datu předaná na Ústředí Pionýra.