Výročka 2019

V příloze této Mozaiky jsou předtištěné pohlednice, pomocí kterých můžete rozeslat anebo přímo předat odkaz na výroční zprávu Pionýra za rok 2019. Vychází totiž letos pouze elektronicky, takže pohlednice je její jediná fyzická část. A kdybyste pohlednic potřebovali víc, pište na pionyr@pionyr.cz, podle poptávky je budeme dotiskovat.

Výroční zprávu najdete také na pionyr.cz/vyrocka2019.