Vyrážíme za hranice

Když se řekne mezinárodní činnost, zní to jako něco vzdáleného, téměř mimo dosah, přitom to tak ale vůbec nemusí být. Příležitostí se dnes nabízí celá řada a mnoho pionýrských skupin a oddílů jich využívá, ať už se jedná o vlastní výpravy třeba do přírody sousedních zemí, účast na mezinárodních táborech, výměny s partnerskými organizacemi. Hlavní je nebát se a jít do toho.

Pamatujme ale na to, že nejde jen o výlety a procvičení jazyka, důležitou součástí a vlastně i podstatou mezinárodních aktivit je poznávání, rozšiřování obzorů, setkávání se s lidmi z úplně jiného prostředí, které třeba trápí i baví totéž co nás, a samozřejmě čerpání nových nápadů, které mohou obohatit naši činnost.


 Jak začít

  • Zapojte se do existujících akcí – například mezinárodní tábor IFM-SEI.
  • Požádejte ústředí o pomoc s hledáním partnerské organizace.
  • Sledujte nabídky například na eurodesk.cz.

Víte, že…

  • řada pionýrských skupin i některé krajské organizace Pionýra mají vlastní dvoustranné dlouhodobé vazby na zahraniční organizace?
  • do zahraničních aktivit se můžete zapojit třeba i přes Českou radu dětí a mládeže?
  • od roku 2004 je Pionýr členem mezinárodní organizace IFM-SEI?

Odkazy