Výpravy za poznáním přináší nové možnosti

Představovat tento projekt v Pionýru asi není třeba. Zkušenější vedoucí jej určitě zaznamenali, pro začínající může být třeba vítanou inspirací. Podstatné je, že přinesl naší organizaci ucelenou nabídku činnosti pro čtyři věkové kategorie dětí. Vytváří také podmínky k tomu, aby se mohly zapojit i ty děti, které jsou něčím zvláštní – nadprůměrně nadané, sociálně znevýhodněné, hyperaktivní…

Projekt, z něhož tyto výchovné programy vzešly, jsme realizovali díky prostředkům Ministerstva školství a Evropské unie (Evropského sociálního fondu). Je proto logické, že jsme díky tomu byli několik let pod drobnohledem, jak projekt žije, i když už jeho finanční podpora skončila. Doba sledování této „udržitelnosti projektu“ koncem února skončila. Dobrá zpráva je, že výstupy projektu žijí dál. Nové metodické listy se pravidelně objevují v Mozaice i na webu Inspiruj se. O tak trochu zvláštních dětech si můžete díky chytrým telefonům dnes číst i v elektronické verzi Mozaiky.

Tyto výchovné programy pomáhaly vytvářet náplň několika desítkám oddílů a mnoho z nich se také podílelo na jejich rozvoji a popisu nových činností. Přesto bychom chtěli vytvořit další příležitosti k jejich využívání. Víme, že čas oddílových vedoucích je drahý a navíc ne každý si libuje v psaní. Uvažujeme proto o podpoře těch, kteří by se ujali pomoci těm, kdo s užitím výchovných programů začínají. Třeba tím, že jim budou poskytovat své zkušenosti a pomáhat s uplatněním konkrétních metod. Další možností je připravit dílnu či programový blok pro školení vedoucích či instruktorů (ve spolupráci se vzdělávacími centry).

Všechny pomocníky chceme odměnit možností obstarávat pro svůj oddíl věci za zvýhodněných podmínek (tj. z regálu pro výchovné programy na E-mošce) po dobu jednoho roku. Připomenout jen musíme důležité pravidlo. Protože i na republikové úrovni se možnosti podpory odvíjí od naší členské základny, musí objednávky odpovídat počtu členů oddílu.


Výchovné programy

 • Mláďátka a Zvířátka – pro nejmladší
 • Putování se psem – pro mladší školní věk
 • Tajemství staré truhly – pro starší školní věk
 • Osmá planeta – pro 15+

Zapojení do výchovných programů

 • Trochu to zkouknem = podíváme se na internetu
 • Přicházíme tomu na chuť = získáme šanony s metodikou
 • Začínáme v tom lítat = získáme metodiku a pracovní materiál pro děti a roční zvýhodnění na E-mošce
 • Jedeme v tom naplno = získáme kompletní metodiku, pracovní materiál pro děti, startovací box a roční zvýhodnění na E-mošce

Více informací na: www.pionyr.cz/inspirace/vypravy 


Nové formy zapojení = roční zvýhodnění na E-mošce

 • Nový metodický list nebo příklad dobré praxe.
 • Praktické představení výchovných programů na vzdělávacích akcích Pionýra.
 • Pomoc (průvodcování) novému zájemci o práci s výchovnými programy.
 • Článek či fotoreportáž do Mozaiky.