Výlety – listopad 2017

Podzim je sice tu, ale na výlety ještě určitě bude pár hezkých víkendů. A jako obvykle, jestli vyrazíte na místa, o kterých jsme tu ještě nepsali, a zaujmou vás, budeme rádi, když nám napíšete své tipy na mozaika@pionyr.cz.

Naučná stezka Zemská brána

Kraj: Královehradecký
Naučná stezka Zemská brána se nachází v chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Na silnici mezi Bartošovicemi a osadou Čihák je parkoviště, které představuje začátek stezky. Ta pak vede přes kamenný most údolím Divoké Orlice a končí v osadě Amerika nedaleko Klášterce nad Orlicí. Celková délka trasy je kolem 3 km, najdeme na ní celkem 10 zastávek a řadí se spíše mezi ty nenáročné a vhodné i pro děti. Zajímavým místem na trase stezky je lovecký empírový zámeček Lusthaus.
Více informací: www.naucnoustezkou.cz/zemska-brana 

 

Dívčí kámen

kraj: Jihočeský
Rozsáhlá zřícenina hradu Dívčí Kámen se tyčí na skalnatém návrší nad levým břehem Vltavy, obtékané Křemžským potokem u Třísova na Českokrumlovsku. K jeho stavbě dal souhlas roku 1349 král Karel IV. Maidštejn, jak byl nazýván, byl také jedním z rožmberských hradů, kde byl vězněn v roce 1394 zajatý král Václav IV. V rukou Rožmberků zůstalo sídlo až do konce své existence. Začátkem 16. století se rozhodl Petr z Rožmberka hrad dále nevyužívat, tak byl Menštejn ponechán svému osudu. Jako pustý hrad je uváděn již v roce 1541.
Více informací: www.divcikamen.cz

 

Hamrnické mokřady

Kraj: Karlovarský
Přírodní rezervace kde se můžete setkat s biotopem početných populací ohrožených druhů rostlin. Hamrnické mokřady se nachází u Mariánských Lázní směrem na Plzeň. Jak napovídá název, nacházejí se blízko části Mariánských Lázní, která se jmenuje Hamrníky. U zastávky MHD Hamrníky stačí sejít pár metrů z kopce a dostaneme se do chráněné krajinné oblasti se soustavou rybníků, mokřadů, lesů plných kapradí a mechu.
Více informací: www.krusnohorsky.cz/2011/03/04/prirodni-rezervace-hamrnicky-mokrad

 

Svatá hora u Příbrami

Kraj: Středočeský
Nejznámější Mariánské poutní místo v Čechách, barokní stavbu evropského významu můžete navštívit ve středočeském městě Příbram. Stavba, jejíž počátky sahají do 13. století. Impozantní svatostánek je volně přístupný a kromě poutí a bohoslužeb se zde konají například i koncerty. Obdivuhodný je i mohutný čtyřsetletý Svatováclavský dub, čnící u cesty, vedoucí od parkoviště k bazilice. Kromě této cesty můžete na Svatou Horu vyjít i krytými Svatohorskými schody z Dlouhé ulice z centra města.
Více informací: svata-hora.cz