Výlet za sochami Václava Levého

Lokalita: Kokořínsko, Středočeský kraj

 Představení: Nedaleko Liběchova u obce Želízy najdete monumentální skalní skulptury. Řadu reliéfů vytesal v polovině 19. století do pískovcových skal sochař Václav Levý. Jeskyně, ve které se kdysi ukrývali loupežníci, kaplička, kam byla zřejmě zazděna zrádná manželka zavražděného hraběte, nebo neuvěřitelné reliéfy vytesané do pískovce – to všechno najdete na jediné procházce Kokořínskem. Okolí Liběchova na Mělnicku je opředeno mnoha pověstmi a legendami.

Geocaching: Na lov doporučujeme vyrazit z vlakového nádraží Štětí, hlavně proto, abyste mohli po cestě odlovit většinu multin na trase. Jedná se o 15 km výlet s menšími odbočkami ke keškám. Většinu cesty se jde po žluté turistické značce, později po modré. Výlet zakončíme v Liběchově. A kromě dobrého pocitu, že jsme udělali něco pro své tělo, budeme mít odloveno: 4 multiny, 1 earth, 7 tradiček a 1 mysterku.

Hned za nádražím je krátká multina Tunýlek (GC5RVF0). Bez baterky je to i ve dne taková stezka odvahy. Poté projdete vesničkou Stračí, kde začíná multina Loupežník Štětka (GC4929K), která vás zavede po naučné stezce na čedičový kopec Špičák. Špičák je vyhaslá sopka s jasně zřetelným kráterem, ve kterém je ještě dnes možno naleznout zvětralé čedičové kuličky. Můžete tu odlovit earthku Špičák – vyhaslá sopka (GC3MV5E) a tradičku Pod špičákem (GCY99Z).

Pokračujeme dále po žluté a u Mariánské kaple začneme s multinou První Štětská multi (GC103PN). Mineme Hraběcí kapli a zamíříme ke skalnímu útvaru Sedm chlebů, tady je stejnojmenná tradička Sedm chlebů (GC2DAJC). Sedm chlebů je pískovcový skalní útvar vzniklý erozí pískovce, který dostal jméno podle svého tvaru – připomíná na sobě položených sedm bochníku chleba. Nedaleko je ještě k vidění Jeskyně Mordloch, o které se vypráví pověst, že zde za třicetileté války sídlili loupežníci, kteří přepadali pocestné a kupce na nedaleké kupecké stezce. Jedním z nich byl i pověstný loupežník Štětka. Dnes už přesně nevíme, jak vypadal, ani zda se jmenuje podle městečka Štětí, nebo má městečko jméno podle něj, ale co skutečně víme, je to, že v jeskyni Mordloch loupežníci žili.

Když trochu odbočíme ze žluté, můžeme odlovit tradičku Kva kva keš (GC40BYP) v Žabí jeskyni. Vrátíme se zpět na žlutou a čeká na nás multina Had (GC1ZZQX). Had se vyhřívá na skále blízko křižovatky skalních cest a je devět metrů dlouhý. Pokračujeme k dalšímu skalnímu útvaru nazývaném Harfenice. Václav Levý zde vytesal reliéfy čtyř lidských hlav, zdobenou jeskyni a ženu s harfou. Bohužel posledně jmenovaná, po níž se sousoší jmenuje, doznala rukou vandalů největší újmy. Tady najdete tradičku HARPIST – sculptural works of V. Levy #3 (GCWP07).

Pokud si doma uděláte krátkou přípravu, můžete odlovit mysterku Kaple sv. Mari Magdaleny ( GC1ZZTD). Kaple Máří Magdaleny je vytesána do pískovcového balvanu, který je asi 200 m od značené cesty. Jedná se o jedinou místnůstku, která byla dříve kolorována (dnes jsou vidět jen zbytky barev). Seběhneme z kopce do Želíz a přejdeme na modrou turistickou značku. Před námi jsou ještě tyto tradičky Geovirus bohemicus #1 (GC20JXP), DEVIL’S HEADS – sculptural works of V. Levy #2 (GCWP00), KLÁCELKA – sculptural works of V. Levy #1 (GCWNZW).

Říká se „to nejlepší nakonec“ a platí to i v našem případě. Před námi jsou Čertovy hlavy. Čertovy hlavy představují přibližně 9 m vysoké skalní reliéfy 2 obřích čertovských hlav, vytesaných do pískovcových bloků v borovém lese nad obcí Želízy, na hranici přírodního parku Rymáň a chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Vytvořil je zde sochař Václav Levý v letech 1841–46 a z hlediska rozměrů se jedná v rámci ČR o zcela unikátní dílo. Zajímavé jsou jejich oči, zorničky mají tvar šesticípé hvězdy.

A na úplný závěr navštívíme Blaník a jeskyni Klácelka. Přestože se běžně hovoří o dvou názvech, ve své podstatě jde o jedno místo. Nejprve dorazíte na Blaník, což je prostor před jeskyní vyzdobený reliéfy Jana Žižky, Prokopa Holého a postavy trpaslíků vytvářejících zbraně pro blanické rytíře. Mnozí tato díla považují za vrcholné dílo Václava Levého. Vstoupíte-li pak do jeskyně zvané Klácelka, prohlédnete si výjevy z básně Ferina Lišák od Františka Matouše Klácela. Odtud také vznikl název jeskyně.

Pokud ještě nemáte dost, tak můžete pokračovat s lovem v Liběchově. A pokud jste unavení, nasedněte na autobus nebo vlak a hurá domů.

Šárka Zeusová, PS Dravci – oddíl Svišti Ústí nad Labem