VYHRAJTE PAPÍROVOU BOJOVKU

I když na dobrém táboře jde hlavně o jiné věci, o jichž píšeme na předchozích stránkách, tak velká akce, jako je tábor, se zkrátka neobejde bez „papírování“, ohlašování, komunikace s úřady atd. Jak na to? Dát vyčerpávající a univerzální odpovědět nelze, protože každý tábor je jiný (některý je u rybníka, další třeba v chráněné oblasti, může mít vlastní zdroj vody, nebo být napojen na vodovod atd.). Pojďme si tu ale říct alespoň pár základních informací, rad a námětů…

KDO MUSÍ O TÁBOŘE VĚDĚT
Jsou dvě místa, kde musí být tábor ohlášen opravdu povinně:
– Místně příslušná hygienická stanice (zde pozor – závisí na počtu účastníků).
– Pionýr (odevzdání schvalovacího listu prostřednictvím KOP – na Pionýr musí být odevzdán vždy do 31. 5.).

Jsou i další místa, která sice nejsou úředně povinná, ale zkušenosti nás učí, že se vyplatí je nezanedbávat a je  rozumné, aby tu o táboře předem věděli:
– Nejbližší policejní stanice, služebna hasičů a zdravotnické zařízení se záchrankou – nechceme nic přivolávat,
ale pokud je budete potřebovat, rozhodně nebudete litovat, že jste jim donesli mapku i s GPS souřadnicemi, podle
kterých vás uprostřed lesů najdou…
– Nejbližší dětský lékař – rozhodně neuškodí, když bude předem vědět, že mu na dva tři týdny přibylo několik desítek potenciálních pacientů.
– Místní úřad – s ním patrně budete řešit například likvidaci odpadů (více viz v Mozaice z května 2017), ale i kdybyste ji měli zajištěnou jinak, je důležité, aby o vás na místním úřadě věděli – například kvůli aktuálním oznámením, jako je zákaz rozdělávání ohně v době sucha a podobně.
– Pošta – protože sice žijeme v době elektronických médií, ale pošta je pošta. Stále bychom měli být dohodnuti,
kde bude došlá korespondence fakticky ukládána – např. v místních potravinách, pokud v dosahu není úřadovna
a tábořiště nemá schránku.

To jistě zdaleka není vše, jiné náměty už mohou být hodně individuální, tak spíše pro inspiraci: Jak to bude se zásobováním? Budeme nakupovat v místním obchodě s potravinami – objednávejte si zásoby předem nebo rovnou z řeznictví či pekárny. To už ovšem bezezbytku závisí na konkrétních podmínkách a místu konání tábora.

TIP:
Pionýr nabízí i vzory dokumentů, které vám můžou pomoct – například zdravotní deník nebo přihláška na tábor.
Najdete je na pionyr.cz (stačí být přihlášený a použít vyhledávání).

PRÁCE S OSOBNÍMI ÚDAJI
…je velké téma posledního roku. Přesto však není třeba mít z něj přetěžkou hlavu. A to ani při táboře, kde nám rukama projde údajů opravdu hodně (fotky, kontakty, identifikační údaje účastníků, zdravotní dokumentace apod.). Stále se osvědčuje pečlivost a zodpovědný přístup.

Co předpis známý pod zkratkou GDPR přinesl? Skutečných novinek jen málo, naprostá většina pravidel už platila dříve – vyplývala ze zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Odlišná je práce se souhlasy se zpracováním údajů – ty lze nyní sbírat jen k těm údajům, kde lze jeho udělení odmítnout – například focení či následné užívání kontaktu na rodiče. Ostatní údaje (identifi kace, zdravotní stav atd.) zkrátka mít musíte, bez nich není účast na táboře možná. 
Rodičům je ale potřeba předat informaci o tom, jak se s údaji pracuje – její vzor a další informace k tématu najdete
na pionýrském webu, kde je v části Pro členy práci s osobními údaji věnována samostatná stránka.

TIP: NEZAPOMEŇTE NA OCEŇOVÁNÍ
Může se stát příjemnou tradicí tábora, aby s jeho koncem přebírali členové pionýrské skupiny nějaké vyznamenání.
Ocenění Pionýra, která je možné udělovat na pionýrské skupině, je celá řada a odvézt si ho právě z tábora bývá příjemným povzbuzením.

OSMÝ IDEÁL – PŘEŽÍT
Možná to zní jako černý humor, ale to není tak docela pravda. Tábory s sebou skutečně nesou řadu situací, které vyžadují zvýšenou opatrnost a dodržování bezpečnostních pravidel, toto nikdy nelze podcenit! Zajímavé informace můžete načerpat na webu ve dvou pionýrských situacích: Co mám dělat, když se stane úraz? Co mám dělat, když se chci pojistit?