Vyhrajte kin-ballový míč za etapovku

Máte etapovou hru, ve které jsou využity náměty z programů Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly nebo Osmá planeta? Nemusí být celotáborová, stačí i program na podzimky nebo i víkendovou akci.

Zašlete ji do 30. 4. 2019 na e-mail anna.novakova@pionyr.cz a můžete vyhrát kin-ballový míč! Podrobné informace byly v příloze lednové Mozaiky – najdete ji i na webu mozaika.pionyr.cz.