Vítězství není cíl

Musíme zde zdůraznit, že jakkoli je soutěžení dětskou přirozeností, není samo o sobě nejpodstatnější. To je vlastní sport – soutěž je praktickým nástrojem… – což by měl mít vedoucí vždy na paměti a neměl by se sám nechat unášet bojem o prvenství. To může občas sklouznout k boji o vítězství za každou cenu, což je samozřejmě již zcela špatně…

Olympijská myšlenka: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ je zcela na místě a stále aktuální. K soutěžení patří i chovat se přátelsky bez ohledu na svůj vlastní úspěch…

Tip: Zkuste zavést jedno stálé pravidlo:
Kromě vítězů vždy ocenit i férového soutěžícího či hráče.

Hrát fér

Ejhle – další „nečeský“ výraz: fair play, tak si připomeňme, že fair znamená čistý nebo poctivý, a play je hra. Takže: Čistá hra bez podrazů a úskoků.

Fair play je nejen to, že při běhu se nestrká do ostatních běžců, aby spadli, nebo se nekříží cesta. Znamená to taky, že když se někomu něco stane, tak je sportovní nejdřív pomoci, a až pak pokračovat v závodu. A stejně platí, že je fér zatleskat soupeři, když vyhraje, nepokřikovat na poraženého, umět uznat vlastní porážku… Pochopitelně zrovna tak je fajn, když se dospělí férově chovají k dětem a ony k nim.

Cítíte ten přesah? Tohle už není „jen“ sport – zdravá pohybová aktivita. To je něco daleko víc! A k tomu sportování nabízí nebývale mnoho příležitostí.

Ideál Pravda – Pionýr chrání pravdu, je spravedlivý, plní dané slovo a hraje fér.

Vyzkoušejte

Výchovné programy
Stačí zalistovat v nabídkových programech – ve všech je samostatný tematický blok SPORT. V nabídce je dostatek námětů včetně popisu stanovení cíle, motivace, souhrn potřebného vybavení a dalších informací – což vše působí i jako inspirace pro případnou vlastní přípravu.
Podklady najdete na: www.pionyr.cz/inspirace/vypravywww.pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity

Sportovní turnaje
Pionýr – vzhledem ke svému počtu členů – nabízí jedinečnou příležitost setkávat se a poměřovat dovednosti, um i sportovní chování na mnoha sportovních turnajích či setkáních. Zejména v rámci krajských organizací Pionýra probíhá mnoho už dlouhodobých a tradičních akcí, jako například Český pohár v ringu (střední Čechy), turnaje ve vybíjené (např. Josefov) nebo volejbale (Brno, Šenov a další).

Pentatlon
je osvědčenou aktivitou – obsahující sadu sportovních aktivit k využití v rámci krajských setkání oddílů či na samostatných akcích pionýrských skupin a táborech. Pentatlon nabízí promyšlenou soustavu prvků: Kolektivní sport – Individuální sport – Sportovní stezka – Desková hra – Netradiční sport.
Vyzkoušejte – stojí to za to!
Podklady najdete na Servisu Pionýra (nebo v části pro členy po spuštění nového webu) mezi výchovnými programy.

Ideál Pomoc – Pionýr pomáhá ostatním nezištně a z přesvědčení, je solidární, zastává se slabších.

Vyzkoušejte: Frisbee Ultimate

Za tímto anglickým názvem se skrývá bezkontaktní kolektivní sport se sedmi hráči na každé straně. Hraje se s létajícím diskem na obdélníkovém hřišti. Na obou stranách hřiště je koncová zóna. Cílem je skórovat tak, že hráč chytí přihrávku v koncové zóně soupeře. Házeč nesmí s diskem běžet, může však přihrávat kterýmkoli směrem. Hraje se bez rozhodčího, proto je nutná velká dávka sportovního chování a vzájemného respektu. Za něj se na turnajích vyhlašuje i ocenění zvané „Duch hry“ (Spirit of the Game), jež má podobnou váhu jako vítězství.
(Viz cald.cz/sotg)

Vyzkoušejte: Jumppark

Za tímto názvem se skrývá prostor s trampolínami naskládanými vedle sebe od stěny k stěně, případně i na stěnách, spojenými dohromady a tvořícími jeden celek. Nabízí spoustu zábavy i hodně vydatné sportovní vyžití.

Víte, že: V Pionýru je 42 oddílů a 20 otevřených klubů přímo zaměřených na sport?