Vedoucí v hlavní nebo vedlejší roli?

Často si klademe otázku, k čemu vlastně činnost oddílu děti vede, co jim přináší a jakým způsobem je vychovává. Dostáváme se někdy až ke kořenům naší organizace a někdy si i musíme připustit, že v tom ne vždy máme zcela jasno.

Zkušenost říká, že oddíl dětí prvního stupně základní školy dobře funguje díky správnému řízení oddílovým vedoucím. Celoroční etapová hra dokáže děti správně motivovat, strhnout k výkonům, správně je rozvíjet. Cílem vedoucího je tedy hlavně připravovat aktivity a organizovat činnost. U dětí staršího školního věku už tento přístup tolik nefunguje. Připravit zábavu, dobrodružství a potřebné výzvy si vyžádá daleko většího úsilí, a i tak není zaručeno, že se aktivity dětem s nastávající pubertou budou líbit. Otázkou je navíc i to, jak jim vyhovují „výstupy vedoucího na hlavní scéně“. Ve věku, kdy sílí vliv vrstevníků, totiž spíše ocení vytvoření prostoru pro vlastní seberealizaci.

Jak si s tím ale má vedoucí oddílu poradit? Nebudou se dílčí zájmy dětí tříštit s tím, čemu by se rád věnoval sám? Půjde to vůbec skloubit? Co když děti přijdou s něčím, v čem se oddílový vedoucí nebude cítit doma? Neztratí něco ze své autority? Kupodivu ne, pokud se za každou cenu nebude chtít ucházet o roli odborníka, hlavního herce apod. Děti rychle pochopí, že jim může poskytnout podporu, kterou ke svému rozvoji potřebují, a mohou se dobrat poměrně významných úspěchů ve své odbornosti.

Program Pionýra:
Respektujeme věkové a individuální zvláštnosti.
Klademe důraz na všestranný rozvoj, a to i v zájmové činnosti.

Co tedy může oddílový vedoucí podporovat? Je toho kupodivu více, než by se mohlo zdát. Při řešení jakýchkoli úloh (které si samy stanoví) se děti budou potřebovat dorozumět, hledat řešení problémů, pružně reagovat na nové situace, tvořivě se vypořádávat s novými výzvami apod. Všechny tyto dovednosti patří do oblasti tzv. měkkých kompetencí. A oddíl je skvělou příležitostí naučit se těmto dovednostem v praxi – tedy ne během kurzů „renomovaných školicích agentur“. Samozřejmě i tady zůstane prostor pro vedoucího, aby mohl uspokojovat svoji potřebu „ukazovat se na scéně“. Jen smysl a cíl aktivit, které řídí, bude přece jen odlišný. Uplatní se navíc v méně nápadných rolích, jako je řízení diskuse, navrhování řešení, shrnování navržených nápadů jinými slovy, pomoc s prosazováním dobrých nápadů tichých a nevýrazných dětí.

Samozřejmě, že se tak vedoucí nemůže stát tím, kdo je v oddílu nejvíce „vidět“. Naopak potřebuje se trochu stáhnout do ústraní, aby se hvězdami v oddíle mohly stát nadané děti, které se o obsah činnosti mohou postarat samy. Výhodou pro oddíl je, že se neskládá jen ze samých „hvězd“ a že každý je z trochu jiného těsta. Díky tomu si děti mohou lépe vybrat své role, své odbornosti v týmu, lépe spolupracovat a vážit si jeden druhého pro to, co opravdu umí. Moderně se tato vlastnost sociální skupiny označuje jako diversita. My bychom se pak měli učit především tuto pestrost využívat k výchovnému působení.

Jaké cíle z hlediska plánování činnosti volit? Určitě neuděláme chybu, když si znovu připomeneme potřeby dětí z hlediska jejich věkových zvláštností. Dále nám určitě pomůže zamyslet se nad zkušeností skupiny. Odtud pak vyplynou cíle spojené s komunikací, schopností dorozumět se a také mnoho dalších dovedností důležitých do života. Na místě je i to, co si děti samy přejí. Tedy nechat jim prostor, aby mohly činnost samy ovlivňovat. Vedoucímu pak spíše připadne úkol hlídat, že se neděje nic špatného, a podporovat ty, kdo mají dobré nápady.

Tom


Příklad kompetence k řešení problémů (úrovně 3)

 • přistupuje k řešení problému aktivně a samostatně
 • dokáže najít a pojmenovat podstatu i u složitějších problémů
 • dokáže problém strukturovat a systematicky řešit a do budoucna jim předcházet
 • většinou umí skloubit analytické a kreativní myšlení
 • v případě potřeby dokáže řešit problém týmově

Zamyslete se

 • Jste ochotni nechat iniciativu a rozhodování o činnosti na dětech?
 • Jaký je váš oddíl, jsou děti připraveny přijímat vše, co pro ně připravíte?
 • Baví vás starat se o běžné aktivity, nebo vás láká připravovat pro děti „třešničky na dortu“?
 • Jak se do budoucna vypořádáte se zajištěním „rutinních“ činností? Mohly by se o některé z nich starat děti?

Prozkoumejte

 • Zařazujete aktivity, které mají za cíl rozvoj například kvalitní komunikace mezi dětmi?
 • Umožnujete dětem, aby se ujímaly vedení některých aktivit?
 • Víte, co jsou „měkké kompetence“? Zkoušeli jste něco z nich zařazovat do výchovných plánů oddílu? (více na nsp.cz/mekkeKompetence.aspx)
 • Vedete děti k rozvoji takových dovedností? Jak?