Vánoční minihry do klubovny

Koledová obrázková šaráda
(min. 4 hráči)
Napište na lístečky názvy koled a rozdělte hráče do týmů. Jeden hráč si vždy vylosuje z lístečků a má minutu na nakreslení obrázku, podle kterého jeho spoluhráči koledu poznají. Pokud uhodnou, tým má bod. Týmy se střídají, dokud jeden nedosáhne počtu bodů, který si na začátku stanovíte např. podle počtu koled, času atd. Je třeba hlídat, aby se střídaly kreslící děti.

Vánoční kreslení poslepu
(min. 3 hráči)
Všichni hráči, kromě jednoho, mají zavázané oči, před sebou papíry a fixy. Zbylý hráč líčí vánoční výjev, který mají ostatní poslepu nakreslit. Nejpřesnější kresba vyhrává.
Lze zvolit i variantu, kdy si hráči jednou rukou drží na hlavě papírový talíř (drží tvar) a druhou se snaží na něj kreslit popisovanou scénu.

Sváteční vypravěči
(min. 4 hráči)
Hráči stojí v kruhu a jeden z nich začne vyprávět vánoční příběh. Řekne jednu větu, následující hráč ji zopakuje a přidá vlastní. Každý musí zopakovat přesně všechno, co říkali hráči před ním. Pokud někdo něco vynechá, vypadává ze hry. Tak vánoční příběh postupně vzniká do té doby, dokud nezbude jediný hráč, který si ho celý pamatuje přesně, ten pak ve hře vítězí.

Dvě pravdy a jedna lež (vánoční variace)
(min. 4 hráči)
Každý z hráčů si určí tři vánoční dárky – dva z nich skutečně dostal a jeden je vymyšlený. Hra probíhá tak, že jeden hráč své tři dary v náhodném pořadí přednese ostatním – ti pak musí hádat, který z nich je vymyšlený. Hru je možné bodovat, nebo se při ní prostě jen bavit.