Uzlařské soutěže

Vhodně zvolený a správně uvázaný uzel dokáže zachránit i život. Uzly mohou být neocenitelné například při stavbě bivaků, výrobě improvizovaných zavazadel a podobně. Náměty, jak s dětmi vázání uzlů nacvičit, najdeme například v Putování se psem v metodickém listu P18 pro mladší děti a v metodickém listu P11 v Tajemství staré truhly pro starší děti. Pokud děti uzly již ovládají, můžeme vyzkoušet uspořádat soutěž, která prověří tuto jejich dovednost (když se zapojí i vedoucí, může to být pro všechny zúčastněné zábava). Děti můžeme motivovat i tím, že vítězové se zúčastní oblastní nebo republikové uzlařské soutěže.

Vydat se tak můžeme například do Českých Budějovic, kde Jihočeská krajská organizace pořádá tradiční soutěži O Putovní pohár Zlaté růže (dříve Turbánek), který opakovaně získává statut republikové soutěže. Soutěž se koná vždy na jaře na přelomu března a dubna. Bližší informace jsou na: www.jihocesky-pionyr.cz/turbanek.

Pionýrské tábornické oddíly Jihomoravské krajské organizace pořádají v rámci Zelené ligy soutěž Dračí smyčka. V pořádání se oddíly střídají. Pokud se chcete zúčastnit, bližší informace jsou zveřejňovány například na webu jihomoravsky.pionyr.cz.

V Plzeňské krajské organizaci pořádají pravidelně soutěž Uzlařská regata pionýři z PS Mladých požárníků Obora. Do této soutěže se může zapojit kdokoli. Bližší informace získáte například v kanceláři PlKOP.

Stejnojmennou soutěž pořádají od roku 2004 na krajských srazech i v Olomoucko-zlínské krajské organizaci. Prvním pořadatelem byla PS Táborníci Valašské Meziříčí, nyní organizaci na sebe převzala přímo OZKOP. Na krajském webufacebooku najdete bližší informace.