Už je to ujednáno, už je to hotovo…

Nápěv nebude pokračovat: „Nevídáno, zítra ráno jednat budem nanovo.“ Dílčí zasedání České rady Pionýra i Poradu předsedů KOP se totiž podařilo zorganizovat v jednom dni – v sobotu 4. 11. v Praze. Protože obě jednání byla relativně svižná, probráno bylo mnohé, pojďme se na to alespoň ve stručnosti podívat.

Směrnice o hlavní činnosti je schválena!
Budeme se k ní vracet v dalších vydáních Mozaiky.

 

Česká rada Pionýra zasedla dopoledne. Delegáti v úvodu získali soubor informací např. o činnosti Kontrolní komise Pionýra, o práci sekcí a štábů, o stavu finančního majetku Pionýra apod. Dále si vyslechli aktuální informace o nových pravidlech práce s osobními údaji, o vývoji nového internetového servisu, o podepsání dlouhodobé smlouvy o spolupráci s MŠMT či o ukončení kontroly NKÚ. Navzájem si pak vyměnili aktuality ze svých krajských organizací.

Jako na každém takovém jednání byla probrána řada ekonomických otázek. Šlo například o schválení prodeje nemovitosti Čadca – Oščadnica na Slovensku či přehled o stavu členské základny a úhrad členských příspěvků. Důležitým rozhodnutím bylo schválení první verze rozpočtu Pionýra na rok 2018.

Z obsahových témat musíme zmínit především schválení Směrnice o hlavní činnosti – prozatím bez příloh. Jde o důležitý a rozsáhlý vnitřní předpis, o kterém se v Mozaice dočtete ještě mnohokrát. Projednán a schválen byl také textový základ Výroční zprávy Pionýr 2017.

Odpoledne pak probíhala Porada předsedů KOP, kde šlo hlavně o výměnu aktuálních informací. Probírána byla témata jako zkušenosti z kontrol při letních táborech, analýza vývoje členské základny, termíny jednání orgánů v příštích letech, termíny republikových i krajských akcí či již zmíněná nová pravidla pro práci s osobními údaji. Více prostoru bylo věnováno účetním závěrkám PS a KOP, vyúčtování letošních dotací MŠMT a přípravě oblastních porad 2018.

redakce