Už je to uděláno, už je to hotovo

IX. výroční zasedání Pionýra

wp_20161112_12_38_08_proV sobotu 12. listopadu se v Pardubicích sešlo přes dvě stě zástupců pobočných spolků Pionýra – zvolených delegátů IX. výročního zasedání Pionýra. Jejich cílem bylo společnými rozhodnutími určit směr našeho spolku na příští roky – nastavit pravidla a také zvolit, kdo obsadí funkce v orgánech na centrální úrovni organizace.

Na následujících stránkách najdete bližší informace k důležitým „oblastem jednání“ i ohlasy některých účastníků, pojďme si ale nejprve celé sobotní zasedání trochu shrnout.

Dopolední část jednání našeho nejvyššího orgánu byla z části věnována hodnocení uplynulých let. Byly předloženy zprávy orgánů, proběhlo několik prezentací, například z oblasti vzdělávání, propagace, správy nemovitostí… Podstatným momentem dopoledního jednání bylo poklidné schválení upravených Stanov Pionýra.
img_5672Odpolední polovina byla zahájena prezentacemi hostů a také oceňováním dobrovolníků, ale netrvalo dlouho a delegáti znovu museli sáhnout po hlasovacích lístcích. Následovalo totiž projednávání úprav Řádu pro přípravu a jednání VZP, které proběhlo podobně pohodově, jako v případě stanov.

Důležitou a podle očekávání i největší emoce vzbuzující částí programu byly volby do orgánů Pionýra. Jako obvykle byla předmětem diskuze nejen jména kandidátů, ale také procedura, která se pro jejich volbu použije (tedy například, zda budeme volit veřejně či tajně) a také délka funkčního období – nakonec měla největší podporu nejdelší možná varianta, pět let.

Podstatné je, že i když se všichni neshodli, jak a na jak dlouho bychom měli volit, úplně všichni dostali prostor projevit svůj hlas a všichni navržení delegáti byli zvoleni velmi přesvědčivou většinou hlasů.

Je celkem běžné, že v závěru se vše trochu zamotá… Tentokrát se tak stalo při snaze dodatečně upravit účinnost nově schválených stanov (o tom ale více v Radovanově povídání dále), což by usnadnilo některé administrativní úkony. Aby to ale bylo možné provést v souladu s jednacím řádem, celé zasedání by se muselo výrazně protáhnout, což se s ohledem na večerní hodinu a skutečnost, že některé delegáty čekala opravdu dlouhá cesta, nejevilo jako přijatelné – a tak se tuto zápletku nakonec rozplést nepodařilo, ale chybami se člověk učí…

Krátce po šesté hodině už na programu jednání opravdu nic nezbývalo, takže po závěrečných zprávách návrhové a tiskové komise mohli delegáti zvednout své hlasovací lístky naposled, odsouhlasit ukončení jednání a vyrazit si užít alespoň polovinu víkendu. Tedy až na ty, kteří ještě v neděli měli jednání České rady Pionýra… O tom se ale více dočtete na straně 24.

Jakub

„Jak to říct? Nepřijde mi to tady úplně zbytečný, ale ani moc dobrý. Je to asi potřeba…

Dominika, PS Za Vodou („Mraveneček“)

Hosté výročního zasedání

Je tradicí, že výročního zasedání Pionýra se účastní i hosté, letos šlo o dvě dámy, které využily příležitosti, že mohly hovořit k dvěma stovkám pionýrských vedoucích naráz.

p1330610Jako první promluvila paní Pavla Začalová z organizace Cesta z krize, která představila hlavně Linku bezpečí – k čemu slouží, v jakých situacích se na ni obracet, ale také kdy už je lepší oslovit policii. Zkrátka hovořila o možnostech, jak pomoci dítěti, pokud máme podezření nebo dokonce jistotu, že mu někdo ubližuje.

p1330620Povídání druhého hosta symbolicky navázalo na předání nových triček s logem
 „Zdravá pionýrská krev“ našim zasloužilým dárcům (Veronice Borůvkové, Lucii Boudové, Vendule Nejedlé, Jiřímu Perknerovi a Ivaně Vejvodové). Navštívila nás totiž paní Jitka Černohorská z transfúzní stanice, která prezentovala možnosti, jak se zapojit do dárcovství krve a kostní dřeně. Představila Registr dárců (a podmínky pro zařazení) i způsoby odběrů kostní dřeně, popsala způsob, jak se s dárci dále pracuje a komunikuje a podobně.

 

Poděkování za práci

Už od úvodních a hodnotících vystoupení zaznívala poděkování dobrovolníkům, bez kterých by činnost Pionýra nebyla možná. Toto poděkování za práci mělo i zcela konkrétní podobu, protože část programu byla vyhrazena udělování příležitostných ocenění, ke kterým někteří dobrovolníci dostali i s ohledem na místo jednání stylové perníkové dárky.

A uděleno bylo dokonce i nejvyšší pionýrské vyznamenání – Křišťálová vlaštovka pro rok 2017.

Ocenění Pionýři

img_5744Josef Matoušek (Moravskoslezská KOP): Křišťálová vlaštovka za dlouholetou aktivní práci v Pionýru
Hana Mrázová (Jihomoravská KOP): poděkování za dlouholetou práci v Pionýru
Marie Houdková (Pardubická KOP): poděkování za dlouholetou práci v Pionýru
Libuše Nejedlá (Plzeňská KOP): ocenění za práci v kontrolní komisi
Luboš Šmolík (Plzeňská KOP): ocenění za práci v kontrolní komisi
Václav Johánek (Plzeňská KOP): ocenění za práci v kontrolní komisi
Dagmar Čechová (Plzeňská KOP): ocenění za lektorskou práci
Jitka Kačerová (Jihomoravská KOP): ocenění za lektorskou práci
Ivana Mochurová (Plzeňská KOP): ocenění za rozvoj projektů a zajišťování akcí
Lenka Sakařová (Olomoucko-zlínská KOP): ocenění za rozvoj Pionýrského Sedmikvítku
Pavel Košek (Liberecká KOP): zvláštní ocenění za práci pro KOP a lektorskou činnost
Rudolf Zeus (Ústecká KOP): zvláštní ocenění za práci pro KOP (a správu nemovitostí)
Anna Nováková (Středočeská KOP): ocenění za podporu práci sekce RVP

 

„Mě se nelíbí to, že lidi nechtějí volit Martina Bělohlávka, ale nenavrhnou jinýho kandidáta.“

Jarda, PS Podskalák („Mraveneček“)

Složení orgánů Pionýra

V minulé Mozaice jste se na dvoustraně 6–7 mohli seznámit s kandidáty do orgánů Pionýra, ale také jste se dočetli, že to ještě nemusí být všichni. A opravdu ještě přibyli další. Důležitá informace je, že všichni kandidáti – individuální i do kolektivních orgánů – byli zvoleni.

Po volbách na IX. výročním zasedání je proto složení orgánů takové, jaké bylo představeno v minulé Mozaice, navíc s těmito dvěma doplňky:

Člen VV ČRP

Jaroslav Novák, bc.
Jihomoravská KOP
PS Jevišovice
Rok narození: 1972
Současná funkce: hospodář PS, člen KK KOP
Kvalifikace: KOV, člen rady, hospodář, revizor

Člen RKP

Jan Škampa
Jihomoravská KOP
14. TSP Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“
Rok narození: 1979
Současná funkce: člen RKP
Kvalifikace: člen rady

Konečné složení je následující:

Předseda Pionýra: Martin Bělohlávek

1. místopředseda Pionýra: Darina Zdráhalová

Místopředseda Pionýra, ekonom: Kateřina Brejchová

Členové Výkonného výboru ČRP: Ludmila Kočí, Zuzana Krausová, Vendula Nejedlá, Jaroslav Novák, Martin Palička, Dušan Pěchota, Kateřina Součková, Jan Šašek.

Kontrolní komise Pionýra: Marcela Hrdličková (předsedkyně), Karel Weil (místopředseda), Daniela Janáčková, Miroslav Maršálek, Milan Rak.

Rozhodčí komise Pionýra: Petr Sádovský (předseda), Martin Dobčák (místopředseda), Jakub Kořínek, Lee Louda, Jan Škampa.

„Co mám k výročnímu zasedání? Já beru jeho průběh, je to už moje třetí výroční zasedání. Ale sleduju postupnou únavu délkou toho jednání, tu psychohygienu lidí. Já si nemyslím, že něco, co tu dneska probíhalo, by bylo blbý a nepatřilo sem. Patřilo sem všechno. Ale když se sejde spousta věcí na jedný kupě, v jeden den a v takový mase lidí, tak si myslím, že to tu pak víc ovládají emoce, únava a tyhle věci. Takže sleduju hlavně to, jestli se do budoucna dá něco dělat pro to, aby ta atmosféra byla lepší, aby se tu lidi cítili dobře.“

Pepa Khol, PS Bokouš (delegát)

Důležité schválené dokumentyp1330718

Jedním z velmi důležitých výstupů výročního zasedání je schválení úpravy dvou dokumentů: Stanov Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra. Podrobněji jste se s návrhy mohli seznámit v minulé Mozaice na stranách 4–5 a samozřejmě také na webu výročního zasedání. Delegáti IX. VZP oba dokumenty schválili přesně tak, jak je obsahová komise navrhla.

Stanovy Pionýra
Úpravy stanov Pionýra byly rozděleny do pěti úrovní, přičemž opravdu zásadní změna byla jen jedna. O té delegáti hlasovali – a schválili ji – samostatně. Jde o ustanovení, které umožňuje volit funkcionáře pionýrské skupiny (tedy hlavně vedoucí PS) bez časového omezení (či lidověji „na furt“). Zde je ale důležité upozornit, že jde jen o možnost a i nadále si mohou pionýrské skupiny funkční období svých představitelů jakkoli omezit.

O ostatních změnách delegáti hlasovali po jednotlivých úrovních v celku, od úpravy organizačních postupů až po prosté textové opravy (názvosloví, vypuštění nadbytečných slov apod.).

Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra
Hlavní změnou v nově schváleném znění tohoto dokumentu je, že obsahuje i volební řád, který se dříve schvaloval vždy ad hoc pro konkrétní zasedání. Nyní je stálou součástí předpisu.

Nejde ale o změnu jedinou, byla schválena i řada drobnějších úprav, které pomohou jednodušší a operativnější organizaci jednání, například bude možné přihlašovat delegáty i rozesílat materiály pro jednání elektronicky.

 

„Jednání mi přišlo věcné, vcelku konstruktivní, některé otázky se otevřely (musí se jim věnovat víc, například propagace). Chtělo to asi víc mluvit o našich rezervách, určitě je máme, a tak je využít. Dovedl bych sobotu prožít i jinak, ale tohle nebyla ztráta času.“

Karel Vlasák, PS Záře (delegát)

Prozíravost pisálků,

aneb kde byla ta uhnilá pravda, kdo je na tom ještě dobře, jak málokdo dává pozor a přemýšlí a jeden příklad k následování.
Na výročním zasedání jsme si odhlasovali návrh proti jednacímu řádu.

To je fakt, můžeme o něm mlžit, můžeme se ho snažit zpochybnit nebo zamlčet, ale stále zůstane faktem. Většina z přítomných skoro dvou set pionýrů zvedla ruku v hlasování o návrhu v přímém rozporu s jednacím řádem. Věděl jsem o tom a mlčel jsem. Po celodenní snaze jsem neměl sílu, bylo to tak očividné, že jsem nic neřekl a jen jsem se při hlasování zdržel. Byla to chyba? Snad.

Ale ti, co hlasovali pro takový návrh, a předsedající, který dovolil o tomto návrhu hlasovat, jasně jednali proti ideálu Pravdy. Nejednali fair play, neposlouchali, nepřemýšleli a jen jako stroje hlasovali pro. Ano byl večer, ano ten návrh měl smysl. Kdyby byl předložen podle jednacího řádu, i já bych hlasoval pro – jenže nebyl. Podle jednacího řádu jsme měli dvě možnosti, buď o tomto návrhu nehlasovat, nebo s hlasováním počkat dvě hodiny, aby se z něj stal návrh řádný. Může to znít jako hloupost, ale toto ustanovení je ochranným prvkem proti náhlým změnám v předem psaných dokumentech, čas je k tomu, aby každý delegát mohl v klidu zvážit jeho případné dopady a prodiskutovat je.

Smysl Jednacího řádu je podobný jako smysl Ústavy. Jako dítě u oddílového slibu, se zasedání dobrovolně hlasováním na začátku zavázalo k jeho dodržování – což nemuselo udělat. Po schválení by se ho však mělo držet.

Program Pionýra v části „O co usilujeme“ říká „…aby z každého vyrostl člověk…dodržující pravidla…s pevnými zásadami, nepodléhající okamžitým výhodám.“ Skutečně jsme toto prokázali? Myslím si, že ne. Jak mají naši svěřenci dojít k těmto hodnotám, když my sami je nenaplňujeme?

p1330584Naštěstí se mezi námi najdou ještě tací, kteří vstanou a za svoje zásady a povinnosti promluví nahlas. Můj velký dík tímto patří Martinu Paličkovi z mandátové komise, který v kritický moment vstal a udělal to, na co jsem já už neměl sílu – zpochybnil hlasování.

Mnohým se mohlo zdát, že jsme my (Ondra, Štajn, já a někteří další) jen ze zlovůle zdržovali při rozhodování, ale nám ve většině případů šlo o ony principy a hodnoty, které zastáváme. Nejčastěji to bylo právě dodržování Jednacího řádu, který předsedající vícekrát „přiohnul“ k obrazu svému. Nebo možnost diskuze k tématům, která považujeme za palčivá – ukázalo se však, že diskuze většinu pionýrů nezajímá. Což zcela jasně prokázalo i zrušení návrhu o diskutování o velikosti PS. Zkrátka zřejmě není žádáno, aby se v tomto směru diskutovalo a hledalo jakékoliv řešení…

Na závěr drobná osobní vsuvka: Při hlasování o předsedovi jsem se zdržel. Přesto nabízím (nejen) Martinovi svou pomoc a podporu v takovém konání, které bude rozvíjet náš spolek, protože to je důležité! Je třeba, aby se Pionýr posunul a každý, kdo může, by měl přiložit svou ruku k dílu.

Radovan Mlejnek
68. PS Lvíčata

„Mně přijde zvláštní, že zatímco na vcelku důležitých věcech se bez problémů domluvíme, tak na prkotinách se zasekneme na neskutečně dlouhou dobu, což podle mě spoustu lidí štve. Fakt se tu mnohdy zasekneme v žabomyších válkách, který nic nevyřeší a je to promrhanej čas. Ale patří to k tomu a je to jednou za čas, tak to přežijem.“

Jan Šašek, PS Tuláci (delegát)