Úspěšný rok 2019 v PS Ještěr

Rok 2019 se pro nás, v PS Ještěr, stal rokem velmi úspěšným. Proč? Získali jsme hned několik finančních podpor a rádi bychom vás o tom informovali a našim podporovatelům tímto poděkovali.

Částkou 70 000 korun podpořil náš projekt „Šance pro děti 2019“ Moravskoslezský kraj. Na tomto místě bychom také chtěli poděkovat všem, kteří hlasovali pro náš projekt v programu Globus Lepší svět. Díky jejich hlasům jsme skončili na 2. místě a náš projekt „TZ Šance dětem 2019“ byl podpořen částkou 80 000 Kč. Dalším podporovatelem je MŠMT, které nám, prostřednictvím spolku Pionýr, poskytlo na rok 2019 dotaci na zajištění oprav naší základny v celkové hodnotě 105 000 Kč.

32 000 korun jsme pak vyhráli v 5. výzvě programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nadačního fondu Tesco, za které jsme mohli nakoupit 10 nových celt na stany pro děti. Aktuálně pak také víme, že k nám z 6. výzvy programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poputuje 20 000 korun na zajištění obnovy vybavení na naší základně.

Závěrem děkujeme našim stálým podporovatelům, kteří nám přispívají na zajištění pravidelné činnosti naší organizace. Jsou to Městský obvod SvinovStatutární město Ostrava.

za Pionýrskou skupinu Ještěr
Aleš Ovesný