Úmluvě o právech dítěte je 30 let

Úmluva o právech dítě je pro Pionýr nepochybně důležitý dokument. To samozřejmě platí jednak v úplně obecné rovině, jde nám přece o děti, ale odkazujeme se na ni také v Programu Pionýra, kde je zmíněna jako jeden z hodnotových pramenů, ze kterých současný Pionýr vychází. A protože úmluva byla schválena Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989, oslaví letos v listopadu 30. výročí. Hodí se proto připomenout o ní pár základních informací.

Co úmluva obsahuje
Úmluva o právech dítěte je mezinárodní smlouva, která zavazuje celé státy, jež k ní přistoupily, aby dodržovaly uvedené zásady a promítly je do vlastních právních řádů.
Celkem má úmluva 54 článků, ve kterých jsou zakotvena jednotlivá dětská práva, jako například právo na život, na domov, na vzdělávání, na ochranu před násilím a špatným zacházením, ale třeba také na kamarády či na vlastní názor. Pokud se to někomu zdá jako naprosté samozřejmosti, je to vlastně dobře. Musíme ale pamatovat na to, že zdaleka ne všude ve světě to tak je… A navíc nelze zavírat oči před tím, že ani v našich končinách není vše dokonalé.

Úmluva ve světě
V pionýrských publikacích, o kterých se ještě zmíníme dál, se můžete dočíst, že k Úmluvě o právech dítěte přistoupily všechny státy světa kromě Somálska a Spojených států amerických. Nicméně v roce 2015 se situace změnila, přijalo ji Somálsko a Jižní Súdán (který v době vzniku úmluvy jako stát neexistoval, vznikl až v roce 2011) – USA tak zůstávají jediným státem světa, který se přímo nezavázal úmluvu dodržovat. To, že v mnoha státech, jež vázány úmluvou jsou, jsou její ustanovení bohužel soustavně porušována, je samozřejmě věc jiná…

Úmluva v České republice
30. září 1990 svůj podpis pod Úmluvu o právech dítěte připojila Česká a Slovenská Federativní republika. Ta se ale k 1. 1. 1993 rozdělila na Českou republiku a Slovenskou republiku – oba státy převzaly tento závazek automaticky od okamžiku svého vzniku.
Nejen, že je tak Česká republika povinna zahrnovat zásady úmluvy do vlastních právních norem a dohlížet na jejich dodržování, každých pět let také musí podávat podrobnou zprávu Výboru OSN pro práva dětí o stavu dětské populace a naplňování dětských práv v České republice.

Úmluva v Pionýru
Jak je úmluva pro Pionýr důležitá, jsme už zmínili. Její myšlenky se promítají nejen do našich dokumentů, ale i do mnoha konkrétních aktivit a projektů. Tak například právo na kamarády mají přece i znevýhodněné děti – naše výchovné programy jim otvírají dveře do oddílů, a tím i k budoucím kamarádům…
Pionýr se také snaží přibližovat úmluvu dětem samotným. V roce 1999 pionýři patřili k iniciátorům a hlavním autorům publikace „Ahoj, úmluvo!“ – vydané Českou řadou děti a mládeže. Ta obsahovala nejen samotné články úmluvy v češtině a angličtině, ale také tématické komiksové příběhy, náměty na související aktivity apod.
V roce 2007 na ni navázal podobně pojatý materiál „Úmluva o právech dítěte – povídání pro učitele, vedoucí a vychovatele, děti i jejich rodiče“. V ní je výběr z článků úmluvy, ke kterým kromě komiksů a her nabízí také překlad do romštiny.
Obě tyto publikace najdete na webu pionýra a také můžete sledovat z nich vycházející seriál k výročí úmluvy na pionýrském Instagramu (@pionyr.cz).

Jakub

Za připomenutí stojí, že pro Pionýr z let 1968–70 byla Deklarace dětských práv (přijatá Organizací spojených národů OSN 20. 11. 1959) jeden z důležitých inspirativních podkladů.