Umím ZNám A DOvedu

Skupinka čtyř dětí stojí u mapky a dohaduje se. „Ještě musíme mít jednu modrou, abychom měli splněný základ.“ „A co teda? Dáme Pionýra?“ „Tam je teď plno, pojďte zkusit Kuchaře.“ A co ohně? Ty jsme dělali na schůzce nedávno. To by mohlo klapnout a mohlo by být zlato.“ Asi takhle nějak může vypadat taktická porada týmu, který se právě snaží získat nejlepší pásmo (zlaté) ve hře, zatím s pracovním názvem, UZNADO.

Vždyť tohle děláme
Určitě hry na podobném principu znáte a třeba je i na svých akcích a táborech hrajete. Máte jedno centrální místo, kde je mapa s rozmístěním stanovišť, a odtud „vybíhají“ jednotlivé týmy na stanoviště, která si vyberou, že chtějí plnit. Na stejném principu je i hra UZNADO, kde má hlavní slovo týmová spolupráce, taktika a hlavně všestranné znalosti a dovednosti.

Proč hra a ne závod
V závodě je výherců a poražených, porovnávání závodníků mezi sebou. V UZNADO jde o to co nejlépe, a způsob není dán, zvládnout hru a využít své schopnosti. Nikdo s nikým nezávodí. Hraje se v rámci týmu a možná trochu s hrou samou, ale nejsou zde žádní soupeři, nad kterými by se dalo vítězit. A tak ani neudílíme body a ceny za 1., 2., 3., nebo poslední místo. Hráč se jen dozví, na jaké úrovni (zlaté, stříbrné, bronzové pásmo) hru zvládl.

„Jedním z důvodů, proč se nám nedaří víc rozjet Pionýrskou stezku, je i to, že se z tohoto závodu stal závod „kolovrátků“, kteří mají nadrcené odpovědi na testové otázky. A pak, i když ze sebe tým vydal, co šlo, stejně mu nějaká ta desetinka chyběla k tomu, aby získal medailovou pozici. Někdy to bylo opravdu dost těsné. Také se dost často stávalo, že ambiciózní vedoucí to dávali dětem pěkně „sežrat“. Proto se ujal nápad, aby vznikla nová hra (opravdu je to hra a ne závod), kde mají všichni šanci a jsou motivováni k lepším výkonům.“ říká Katka Součková, která má ve VV ČRP na starosti akce podobného typu a jejímž cílem je využití moderních trendů ve výchově.

Tím, že není tým tolik tlačen časem (i když je nastavený maximální časový limit na plnění stanoviště a časový limit, kdy je hra ukončena – zpravidla 2 až 3 hodiny), je na stanovišti prostor pro to vysvětlit hráčům, kde udělali chybu. Děti tak získají zpětnou vazbu hned a to je pro jejich další rozvoj mnohdy efektivnější. Samotný tým se rozhoduje o strategii, kterou zvolí. Je tak plně zodpovědný za svá rozhodnutí i případné chyby a špatná rozhodnutí.

UZNADO ve zkratce
Jedná se o tzv. hvězdicovou hru. Hráči hrají v koedukovaných čtyřčlenných týmech stejné věkové kategorie. Členové týmu plní úkoly společně, v průběhu plnění si radí a pomáhají. Vycházíme z výchovných programů Výpravy za poznáním, kdy se věkově týmy skládají podle jednotlivých programů: Nejmladší děti do 2. třídy, Mladší 3. – 5. třída, Starší 6. – 8. třída, Nejstarší 9. třída a výš. Stanoviště jsou dělena do oblastí (opět odpovídajících Výpravám za poznáním) – Člověk a společnost, Příroda, Technika, Sport a Umění. Při každé hře jsou připravena minimálně dvě stanoviště z každé oblasti. Hráči však mají možnost si vybrat, která navštíví. Platí, že z každé oblasti musí mít splněno minimálně jedno.

Hráči v základním stanovišti mají mapku/souřadnice/azimut jednotlivých stanovišť a sami si vybírají, jaké stanoviště navštíví a v jakém pořadí – jedná se o taktiku. Případné čekací časy na obsazených stanovištích se neměří, pokud hráči nechtějí čekat, mohou jít na jiné stanoviště. Vše je třeba stihnout do časového limitu (2–3 hodiny).

Co plánujeme
Naším cílem je vytvořit databázi úkolů – včetně kuchařky, co si na takové stanoviště připravit, jak by mělo probíhat plnění úkolu a jak jeho hodnocení. A protože víme, že ne všichni známe všechno, tak i správné odpovědi. 😉 Organizátoři hry si tak budou moci z nabídky vybírat, aby se náplň stanovišť neopakovala a soutěž tak byla každý rok trochu jiná. Určitě jsou vítány i nové nápady na aktivity – nejsme vševědoucí. 😊

Dále budou v Praze a v Kroměříži sady s materiálem pro UZNADO, které si budete moci zapůjčit, abyste nemuseli shánět úplně všechno a mohli hru oživit i méně tradičními úkoly. Co takové bedny budou obsahovat? Například elektrostavebnici, chytrý provázek, sadu hudebních nástrojů apod.

Samozřejmostí jsou vyplotrované šipky ze zlaté, stříbrné a bronzové fólie, které dětem můžete nalepit na jejich certifikát se získaným pásmem. Stačí si o ně a o certifikáty napsat na e-mail anna.novakova@pionyr.cz.

Časem dojde i na grafickou podporu v podobě certifikátů, plakátů atd.

Kam pro další informace
Na webu Pionýra v části Pro členy v sekci Činnost přibude během června odkaz na UZNADO, kde najdete zpracované podklady pro první sadu stanovišť (další stanoviště budou postupně doplňována), kontakty, kam se obrátit pro zapůjčení sad s materiálem, a kontakty na ty, kteří vám odpoví na vše, co vás kolem této hry bude zajímat.

Máte tip na stanoviště? Napište nám na odborky@pionyr.cz nebo přímo kontaktujte Katku Součkovou na katerina.pimpa@gmail.com.

Přejeme všem dobrou hru! 🙂

UZNADO je:
– týmová hra
– taktická hra
– hra hvězdicovitého typu
– hra, kde nezáleží na pořadí týmů
– hra, kde bojují týmy samy se sebou
– všestranná hra
– variabilní hra (hrát se dá ve dne i v noci, v lese, na louce i ve městě)

Hodnocení je na organizátorovi
Příklad hodnocení pro hru, kde je 15 různých stanovišť.
– Pro získání bronzového pásma musí být v daném časovém limitu zcela splněno 8 z 15 stanovišť. Jedno stanoviště z každé oblasti.
– Pro získání stříbrného pásma musí být v daném časovém limitu splněno 11 stanovišť, z toho 3 mohou být splněná s tolerancí nebo opravou, pokud to stanoviště umožňuje.
– Pro získání zlatého pásma musí být v daném časovém limitu splněno 13 stanovišť, z toho 3 mohou být splněná s tolerancí nebo opravou, pokud to stanoviště umožňuje.
Upozornění: Je na každém organizátorovi hry, aby při stanovení jednotlivých pásem zohlednil náročnost trati a plněných úkolů tak, aby bylo reálné dosáhnout zlatého pásma.

JAK MŮŽE VYPADAT KUCHAŘ
(Patří do oblasti Člověk a společnost)

Nejmladší
Správně prostřený stůl – opravit chyby na již prostřeném stole nebo správně prostřít.
Realizace: Na prostřeném stole jsou tři chyby – vždy stejné (např. prohozená vidlička s nožem, špatně umístěná sklenička, špatný typ příboru – dezertní lžička místo polévkové). Tým se poradí a chyby opraví. Po dokončení oprav už nemají možnost znovu zasahovat, rozhodčí dětem vysvětlí, kde udělaly chybu. Tolerance je jedna chyba ze tří.
Materiál: talíře, příbory, sklenička, ubrus, ubrousky. I takové, které nebudou na místě správně použity (dezertní talíř, dezertní lžička a vidlička, hrníček).
Čas na stanoviště: je 20 minut, poté tým ukončí práci a ta je dál hodnocena, jako by byla dokončena.
Hodnocení: splnil – splnil s tolerovaným počtem chyb – nesplnil

Mladší
Vybrat ingredience na bramborový guláš a říct, jak ho uvaří (je to součástí zápisníku Výpravy za poznáním pro mladší věkovou kategorii).
Realizace: Úkolem týmu je vybrat z nabídky ingrediencí (stačí obrázky) ty, které podle nich do guláše patří. Po dokončení výběru už nemají možnost znovu zasahovat, rozhodčí jim vysvětlí, kde udělali chybu. Tolerance je dvě chybně vybrané suroviny.
Materiál: Ingredience nebo jejich obrázky toho, co do guláše patří a nepatří, v poměru 1:1.
Čas na stanoviště: je 20 minut, poté tým ukončí práci a ta je dál hodnocena, jako by byla dokončena.
Hodnocení: splnil – splnil s tolerovaným počtem chyb – nesplnil

Starší
Poskládat správně potravinovou pyramidu a říct, kolik porcí by mělo být čeho za den.
Realizace: Na stanovišti je podložka ve tvaru pyramidy, rozdělená na pásma. Vedle ní je spousta obrázků potravin (podle zápisníku Výpravy za poznáním). Úkolem celého týmu je naskládat je správně do pyramidy a správně přiřadit malé kartičky s počtem porcí u pěti zvolených potravin v pyramidě. Tým si může zvolit mluvčího, který celou práci okomentuje.
Po dokončení výběru už nemají možnost znovu zasahovat, rozhodčí jim vysvětlí, kde udělali chybu. Tolerance je dvě chybně vybrané potraviny a jeden počet porcí.
Materiál: Obrázky potravin, podklad ve tvaru pyramidy, kartičky s čísly 1–5 (5 sad)
Čas na stanoviště: je 20 minut, poté tým ukončí práci a ta je dál hodnocena, jako by byla dokončena.
Hodnocení: splnil – splnil s tolerovaným počtem chyb – nesplnil