Učíme se spolupracovat

Některé sporty se bez spolupráce vůbec nemohou obejít, pochopitelně hlavně ty kolektivní. Řada sportovců vám ale určitě potvrdí, že prima parta se může vytvořit i v oddílech, které jsou zaměřeny na individuální sport – třeba v atletice nebo u kanoistiky.

Jak tedy může sport přispět k rozvoji spolupráce?
Aby sport lidi spojoval, musí spolupráci při sportu vnímat jako potřebu. To se ale nestane samo sebou. Vedoucí oddílu musí ke spolupráci směřovat jako ke společné hodnotě a přemýšlet o sportu jako o prostředku a ne cíli. Kolektivního ducha může podpořit řada kolektivních aktivit, jako je ringo, vybíjená nebo třeba florbal – ale pozor! Tlak na výkon a osobní prospěch jedince dokáže mnohé na rozvoji spolupráce pokazit.
Pomůže nám při tom jasný a společný cíl, dělba rolí v týmu a vnímání společného úspěchu.

Ideál Přátelství – Pionýr je přátelský a ohleduplný, naslouchá ostatním, umí spolupracovat.

I sport může být propagace
Sportovní činnost může být také dobrým prostředkem k navázání spolupráce s okolím. Pokud se vám podaří uspořádat otevřenou akci – například turnaj ve vybíjené či florbalu, mohou členové oddílu snadno pozvat své kamarády, aby si také přišli zahrát. Taková akce je pak nejlepší propagací vaší činnosti. Jde jen o to tuto šanci nepromarnit a rovnou připravit další nabídku. Osvědčily se třeba sportovní volnočasové kluby.

Tip: Děti se mohou činnosti oddílů a klubů věnovat více způsoby. Nemusí být jen „příjemci“ aktivit. Mohou se samy podílet na jejich řízení a organizaci. Zkušenější sportovce třeba může bavit ujmout se role rozhodčího. Jiné děti mohou pomáhat s organizací turnajů nebo je organizovat i samostatně. Vždy se jim ale bude hodit vaše podpora i pomoc.