Týmovky

V závěru minulé stránky jste si mohli přečíst, že pro děti, které se dlouho neviděly, je dobré zařadit co nejvíce her zaměřených na spolupráci a komunikaci, aby vazby mezi nimi zase posílily. Možná už sypete z rukávu jednu hru za druhou… Anebo si naopak říkáte, že by to chtělo nějakou inspiraci? Pokud ano, třeba ji najdete na téhle stránce.

Krátké hry

Ostrov: Děti dostanou vytyčený prostor (opuštěný ostrov, třeba papír velikosti A4) a musí se do něj všechny vejít.

Mašlička: Zavázat mašličku kolem stromu lanem, kterého se všichni drží (a nesmí se pustit/prohodit).

Příšerky: Předem se určí počet rukou a nohou, kterýma se skupina smí (a musí) dotýkat země, ostatní musí být ve vzduchu (např. pro skupinu šesti lidí např. pět nohou a sedm rukou). Vyšší úroveň: pomocí těchto končetin překonat danou vzdálenost.

Pavučina: Mezi dva stromy se navěsí síť z provázků s různě velkými oky, cílem skupiny je dostat se skrz na druhou stranu bez dotyku sítě. Vyšší úroveň: každý musí „projít“ jiným otvorem.

Přehazovačka: Podobné jako pavučina, jen mezi stromy je pouze lano v úrovni od pasu k hrudníku a všichni se bez dotyku musí dostat přes.

Trubky: Z poloviny ruliček např. od kuchyň. utěrek udělat trubky. Vytyčí se dráha, každý dostane jednu trubku a společně musí oběhnout dráhu, přičemž si posílají míček trubkami (první pošle a běží na konec atd.).

Lávka: Na lavičce, případně i laně položeném na zemi postavit účastníky do řady a pak jim zadávat kritéria, podle kterých se musí seřadit, aniž by šlápli vedle (např. datum narození, výška, délka vlasů…). Vyšší úroveň: bez mluvení.

Čtverec: Úkolem týmu je se zavázanýma očima vytvořit čtverec/trojúhelník/cokoliv z dlouhého lana.

Koberec: Všichni si stoupnou na malý koberec/látku a musí jej pod sebou obrátit, aniž by někdo stoupnul vedle.

Jedna tužka: K tužce se připevní takový počet provázků o délce cca 40 cm, kolik je účastníků, společně se pak snaží něco napsat/nakreslit.

Delší hry

Vajíčko + most + věž: Stavba ochranného obalu na vajíčko, mostu nebo věže z různých materiálů (špagety, marshamallow atd.).

Vlajka v kruhu: Uprostřed kruhu je stožár a vlajka. Bez vstoupení do kruhu je nutné vlajku uvázat na stožár a pak vztyčit

Zoom (hra, jejíž jméno se nesmí vyslovit): 30 obrázků, které se postupně přibližují, každé dítě má jeden. Děti si je nesmí ukázat, pouze na základě popisu mají za úkol seřadit je za sebe, jak si myslí, že mají být za sebou.

Mnoho dalších „týmovek“ naleznete na internetu, mj. na pionyr.cz/inspirace (např. Krokodýlí řeka) nebo na www.hranostaj.cz (např. Lék na AIDS).

Jak vybrat správnou hru

Většina her, které jsou v přehledu jako „kratší“, je použitelná pro všechny věkové kategorie. Každou je možné variantně ztížit nebo zlehčit, popřípadě při zadání klást důraz na jiný aspekt, či v samotném zadání poskytnout návod k řešení (což je vhodné zvláště pro mladší děti). Před vlastním zařazením hry je třeba vždy dobře promyslet schopnosti skupinky, které hru zadáváte. Týmové hry by vždy měly být pro skupinu vyrovnanou výzvou. Jak nepřekonatelný problém, tak rutinní záležitost nebudou děti bavit a nic nového jim nepřinesou. Delší hry jsou vhodné hlavně pro starší děti a náctileté. Základní představu o možnostech různě starých dětí vám poskytne následující přehled věkových kategorií.

Předškolní věk a přechod na ZŠ, mladší školní věk
Pro tuto věkovou kategorii je převládající činností hra. V rámci sociálních vztahů jsou kamarádství krátkodobější, ale chtějí se sdružovat. Ke konci tohoto období je častější rivalita mezi kluky a holkami. Častější je taky porušování pravidel za účelem výhry. Při vymýšlení týmových her bychom si měli dát pozor na přeceňování silových možností dětí. Síly jim rychle ubývají, nevydrží v plném výkonu dlouho, proto by hry neměly být zaměřené na sílu. Při kontaktu jsou ostýchaví, proto bychom neměli volit moc kontaktní hry. Logické myšlení se začíná prohlubovat.

Starší školní věk
Můžeme začít s logicky náročnějšími hrami, které vyžadují větší spolupráci, na kterých jednotliví členové uplatní své dovednosti. Přátelské vztahy začínají být trvalejší, dlouhodobější, i skupina má trvalejší podobu. Ze začátku jsou ještě patrné rozdíly mezi pohlavími, ale postupně se i tyto rozdíly stírají. Celkově je pro jedince důležitý názor skupiny. Při výběru her už můžeme volit kontaktnější hry, hry mohou být časově i fyzicky náročnější. V tomto období jsou oblíbené strategické hry, logické úkoly a náročnější aktivity. 

15+
Zde už nemůžeme moc mluvit o dětech, většinou jsou to naši instruktoři, pokud pracujeme s oddílem 15+, bývá to skupina, která se již delší dobu zná. Můžeme proto navázat na předchozí zkušenosti, využívat logické a strategické hry, které vyžadují pružné přemýšlení, kde se mohou uplatnit různé osobnosti a dovednosti (aby si každý přišel na své). 

Co když máme jeden oddíl napříč celou základkou a tedy od každého věku pár dětí? Co s tím? 
U věkově smíšených oddílů se stejně jako u výletů řídíme tím nejslabším, nejmladším, nejmenším. Je dobré se snažit u těchto oddílů střídat činnosti tak, aby měli hru pro sebe mladší a v té samé době starší, ale při hrách, kterými chceme zařídit, aby se oddíl spojil, aby všichni spolupracovali, tam je potřeba hodně přemýšlet a vybírat tak, aby se puberťáci nenudili a prckové nebyli do počtu.

Majda a Tirís

Další náměty: Drobné hry v oddíle