Tečou k vám informace? (květen 2015)

O informačních tocích se mluví na mnoha různých setkáních, debatách, jednáních… Stejně tomu bylo i na krajských konferencích, o kterých je řeč na předchozí dvoustraně. Opět byla potvrzena skutečnost, že k někomu informace tečou vydatným proudem, k jinému spíše vysychající stružkou. Čím to je, když zdroje mají k dispozici všichni stejné, je otázka, na kterou zřejmě existuje mnoho individuálních odpovědí. Pojďme si ale povídat o tom, jak to lze snadno změnit. Pro přehlednost zde uvedené zdroje informací členíme dle určitých modelových rolí – s tím, že pro později uvedené platí vše, co je uvedeno u předcházejících.

Uvědomujeme si určitý paradox této stránky, protože ke komu se nedostávají informace, nepřečte si zde ani to, jak je získávat… Proto všechny čtenáře prosíme, aby tuto stránku zpřístupnili každému, koho by její obsah mohl zajímat. Klidně ji vytrhněte a vyvěste v klubovnách, naskenujte a rozešlete instruktorům a dalším aktivním lidem na pionýrských skupinách, způsob se jistě najde

Už nejsem dítě

Už jsi odrostl/a, jsi na skupině / v oddíle aktivní a rád bys měl/a základní povědomí o dění v Pionýru? Není problém!

Web: Základní informace obsahuje samozřejmě web www.pionyr.cz, jehož součástí je i sekce pro členy, tam najdeš aktuální informace a odkazy užitečné například při hlášení na akce a soutěže.
Facebook: Pokud máš účet na Facebooku, můžeš se stát fanouškem pionýrské stránky (www.facebook.com/Pionyr.cz), která je spíše nástěnkou určenou i veřejnosti, a také členem skupiny „Pionýr (official)“ (www.facebook.com/groups/pionyr.official), kde je prostor pro sdílení informací a debatování s ostatními členy.
E-mailové novinky:
Chceš dostávat hlavní aktuální informace přímo do e-mailové schránky? Stačí napsat na e-mail ustredi@pionyr.cz a přihlásit se k odběru Horkých novinek. Najdeš v nich pozvánky na akce, odkazy, výzvy a podobně.
Zpravodaj Mozaika: Chceš-li pravidelný přísun informací v jednom balíku, uvažuj o přihlášení k odběru Mozaiky. Je to snadné – stačí jen poslat svou adresu na e-mail mozaika@pionyr.cz – stejně jako loni je totiž vyhlášena výzva Prvních 100, během které první stovku zájemců zařadíme mezi adresáty Mozaiky bez obvyklého poplatku. Zkrátka napiš a Mozaika ti začne chodit.

Nepřehlédněte výzvu Prvních 100 a řekněte o ní zájemcům o Mozaiku na vaší PS!

Odběr novinek / Newsletter: Na webu www.pionyr.cz (tlačítko v postranním panelu) se může kdokoliv přihlásit k odběru novinek. Nejde o žádný spam, ale maximálně šest mailů ročně, které shrnují aktuální dění a možnosti zapojení do něj. Newsletter je určen i pro veřejnost, pro základní přehled ale poslouží i členům.

Vedu oddíl / klub
Vedoucí oddílů a klubů dostávají Mozaiku a Horké novinky (pokud mají v RISP uveden e-mail) automaticky, co dalšího by se mohlo hodit?

Servis Pionýra: Tento systém (na adrese servis.pionyr.cz) má už za sebou řadu let fungování a jednou z téměř všude zaznívajících připomínek je nutnost jeho úpravy a zpřehlednění – k tomu se ještě dostaneme dále. Jedno ale Servisu upřít nelze, jde na něm najít ohromné množství věcí – formulářů, publikací, vzorů, grafických podkladů a podobně. Navíc je zde obsáhlý přehled kontaktů, kalendář termínů atd. Zkrátka čas od času se Servis opravdu hodí. Pro přístup je nutné jméno a heslo, které lze snadno získat registrací hned na úvodní stránce.

Novinky na webu: E-maily upozorňující na nově přidaný obsah na webu www.pionyr.cz (například nové odpovědi v Poradně, nové hry v části Inspiruj se atd.) chodí automaticky všem pionýrským dobrovolníkům, kteří mají v RISP zadanou e-mailovou adresu. Pokud je nedostáváte a máte zájem, stačí napsat na adresu eva@pionyr.cz a říct si o ně.

 

Hraju si i s papíry
Vedoucí skupin, hospodáři a další, kteří se dobrovolně věnují nejen práci s dětmi, ale i nezbytné administrativě (za což zaslouží nehynoucí uznání) potřebují specifické informace. Ty základní najdou shrnuté v pravidelné příloze Mozaiky.

Tu-ňák hlásí: Tuto přílohu sice dostávají všichni příjemci Mozaiky, je ale určena především jmenovaným vedoucím skupin, hospodářům a členům orgánů. Ti v něm najdou například přehled důležitých termínů, informace o vydaných vnitřních předpisech Pionýra, aktuální organizační informace a mnoho dalšího.

Pokud vám Mozaika nechodí a ani nemáte v úmyslu se hlásit k jejímu odběru (viz výše výzva prvních 100), Tu-ňáka najdete také na Servisu Pionýra.

Domácí píseček mi nestačí
Máš potřebu zapojovat se do širšího dění než jen na domovské pionýrské skupině a máš pocit, že chceš do pionýrských záležitostí proniknout do větší hloubky a v širších souvislostech? Pak už nejspíš máš informace z Mozaiky, webu a podobně a potřebuješ trochu osobnější přístup.

Zástupce v ČRP: Každá KOP má v svého člověka v České radě Pionýra, který se přímo účastní rozhodování o nejdůležitějších pionýrských otázkách. Jeho úkolem je ale také přenášet informace dál, proto se na něj nebojte obrátit s dotazy.

Osobní účast na jednáních: Když uvažujete o zapojení do práce některého z orgánů, ať už na úrovni KOP nebo Pionýra, vždycky pomůže načerpat bližší informace o jeho práci takříkajíc na vlastní kůži, většina jednání je otevřených. Ale nezapomeňte – práce v takovém orgánu může být skvělým zdrojem informací, ale nese s sebou také zodpovědnost za jejich poskytování ostatním.

Chci vědět všechno (a také za všechno zodpovídat)
Staň se předsedou Pionýra! :oD Jakkoliv to může někomu znít jako fór, ve skutečnosti je taková možnost skutečně otevřená. Výroční zasedání Pionýra se chystá na listopad roku 2016 a jeho součástí budou pochopitelně i volby funkcionářů…