Tábory se povedly!

Letošním letním táborům předcházely týdny nejistoty, zda se vůbec budou moct konat, následovalo několik dalších týdnů, kdy se ujasňovaly podmínky. A pak tu najednou byl konec června a sním start prvních pionýrských táborů. Celkem jich letos proběhly téměř tři stovky pro více než 17 000 účastníků.
Tábory byly nepochybně trochu jiné, než jsme zvyklí. Některé byly menší, na všech platila přísnější hygienická pravidla, ale na táborovou atmosféru a dobrodružství, která byla přichystána pro děti, dopadla situace jen okrajově. A za to je potřeba znovu a znovu děkovat všem, kdo k tomu přispěli!

Kontroly z hygieny

Podle zpráv, které doputovaly do redakce, proběhly kontroly z hygienických stanic na pionýrských táborech bez snahy někoho nachytat na drobnostech a bez zjištění závažných problémů. Některé kontroly se zaměřily právě na nová mimořádná opatření a jejich zavedení do praxe (chod kuchyně, toalety, dezinfekce…), jiné zajímala především kompletní a přehledná dokumentace, jinde se zase kontroloři soustředili na celkově bezproblémový chod tábora a dodržení základních pravidel. Nelze ale říct, že by hygienické stanice braly kontroly na lehkou váhu, protože některé tábory prověřovaly i vícekrát.

17. PS Karviná se dnes vrátila z Výpravy s Pánem prstenů. Připraveni, izolováni, měřeni, napadeni lesními vosami, atakováni komáry, klíšťaty a drzými hlodavci, přes déšť a hrozící povodeň, jsme si tábor užili! A kontrola z hygieny nedorazila, asi se lekla toho, že jsme z Karviné…

Táborová dobrodružství

Jaké příběhy a dobrodružství prožívali letos pionýrští táborníci? Podle facebookové ankety pro ně byly připraveny celotáborové hry na klasická témata jako Divoký západ a indiáni, řecká mytologie, mušketýři, případy Sherlocka Holmese, pohádky, cesta kolem světa či zkoumání vesmíru i hry inspirované atraktivními příběhy jako například dobrodružství Asterixe a Obelixe či Harryho Pottera, Hvězdné války, Letopisy Narnie, Pán prstenů, Zaklínač nebo animovaná Odvážná Vaiana.

Zprávy z táborů

1. běh letního tábora zahájen

Sobota, 4. července 2020 a děti odjíždí na letní tábor PS Beroun – Závodí. Cílem naší cesty jsou Nebřeziny u Plas, okres Plzeň – sever. Tábor, o kterém mnozí z nás i pochybovali, zda se vůbec uskuteční. Jeho celou přípravu nám ztěžovala pandemie koronaviru. Nakonec vše dobře dopadlo a my s radostí na tábor odjeli. Všichni jsme velice zvědaví, jaká celotáborová hra nás po dobu čtrnácti dnů bude provázet.

Jsme na místě, kde na nás již čeká vybudovaný tábor, s ním i parta vedoucích a instruktorů, ale i ostatní personál – kuchařka, zdravotnice, hlavní vedoucí a hospodář. Následuje ubytování, seznámení se s okolím a zjišťujeme, co se kde nachází. Pandemická koronavirová etapa nám pomohla k našemu programu, naší celotáborové hře. V letošním roce její název zní Vědecký výzkum NENEVIR 2020 – Nebezpečný Nebřezinský virus, který prý sužuje „tuto oblast“. Rozdělujeme se do vědeckých týmů „Žloutenky“, „Červené krvinky“ a „DVSVD 17“, ve kterých budeme zkoumat viry a bakterie a následně se vydáme zneškodnit NENEVIR. Po dobu jednoho týdne prozkoumáváme okolí, následně sbíráme mýdlové šupiny a vyrábíme mýdlo. Dalším naším úkolem bylo propašovat lékařské pomůcky a potraviny přes hranice a v neposlední řadě jsme stavěli pec a museli jsme upéct chléb, abychom měli nějakou obživu. Vše se boduje, body zaznamenáváme do připravené etapové cesty a každým dnem postupujeme dál a dál. Zatím vede vědecký tým „DVSVD 17“. Tak uvidíme, co přinese druhý týden tábora a zda se nám podaří zneškodnit NENEVIR a my se vrátíme z úspěšného vědeckého výzkumu domů.

PS Beroun-Závodí

Zaklínači na Klepáku

„Tak dej groš zaklínači, no tak nebuď skoupý, no tak nebuď skoupý…“ neslo se okolím Klepákova mlýna druhý a třetí prázdninový týden. Na první běh tábora dorazila devadesátka táborníků, kteří prožili pohnutý příběh zaklínače Geralta, čarodějky Yennefer a princezny Ciri. A i přes zpřísněná hygienická opatření si tábor náramně užili.

S Geraltem a jeho přítelem Marigoldem jsme navštívili ples v Cintře, bojovali s rozličnými monstry a poté, co Marigolda napadl zákeřný džin, jsme se seznámili s Yennefer, která nám jej pomohla přemoci. Spolu s ní jsme pak ochránili dračí vejce před krvelačnými lovci. Mezi tím na Cintru zaútočil zlý císař Emhyr, který chtěl unést princeznu Ciri. Té se však podařilo utéci válečnou vřavou a najít svého ochránce Geralta. Pod jeho vedením absolvovala výcvik na zaklínačském hradišti, v režii Yennefer pak probíhaly lekce kouzlení.

Společně s trojicí hrdinů jsme se vydali na čarodějný sněm na ostrově Thanned, kde se však chystala zrada. Geralt byl zraněn a Marigold jej odvedl do lesa Brokilonu, kde jej léčily dryády. Ciri jen tak tak unikla zrádnému mágovi Vilgefortzovi, kouzelný portál ji však přenesl do nehostinné pouště. Yennefer padla do spárů Vilgefortze, který ji uvěznil na hradě Stygga. Osudem rozděleným hrdinům jsme pomohli najít cestu zpět k sobě, dobyli jsme hrad Stygga a v závěrečné bitvě přemohli Vilgefortze. Vše šťastně skončilo Geraltovou žádostí o ruku Yennefer a Ciri se stala jejich adoptivní dcerou. Kromě spousty táborových her nechyběly ani oblíbené sportovní turnaje jako ringo, brännball, famfrpál či kinball. Milovníci rukodělek si přišli na své při výrobě mýdel, lapačů snů, přívěsků z paracordu nebo náramků. Vyzkoušeli jsme si různé sporty jako třeba střelbu, klepácký biatlon, taneční podložky nebo tak trochu jiný golf. Naučili jsme se znát uzle, ohně, přírodu, šifry či zdravovědu. Nechyběla cestička odvahy, diskotéka, táboráky. Dva týdny utekly jako voda, užili jsme si je naplno a už se těšíme na příští rok!

PS 8. března Jindřichův Hradec

Holešovští pionýři zachránili královnin náhrdelník, čest i život

Příprava táborů byla v letošním roce velmi dramatická…

Až do května nebylo jasné, zda se tábory vůbec budou konat. S velkou úlevou jsme přijali rozhodnutí o možnosti konání stanových pobytových táborů, takže nám už nic nebránilo v náročné přípravě zajímavého letošního tématu.

Pro letošní rok jsme si vybrali téma „Tři Mušketýři“. Hlavní nosné téma bylo získání královnina náhrdelníku a tím také záchrana cti a života královny. Děti byly rozděleny do šesti mušketýrských gard podle barev – zelení, červení, oranžoví, modří, žlutí a fialoví. Každá garda měla ve znaku zvíře – např. sovu, orla, kohouta, atd ……

Úkoly gardám zadával velitel královské gardy markýz George de Rhuksac, který hned první večer vyzval všech 6 gard k poslušnosti králi a královně. Děti se také v úvodu setkaly se třemi, vlastně čtyřmi mušketýry – Athosem, Porthosem, Aramisem a také D‘ Artagnanem. D Atagnan zůstal v táboře s dětmi a v průběhu hry jim pomáhal se složitými úkoly. Gardy byly složeny z chlapců a dívek věkově smíšených. V rámci jednotlivých gard si děti vzájemně pomáhaly a spolupracovaly. Starší pomáhali mladším a mladší se od starších učili.

Společným heslem všech bylo – „ Jeden za všechny, všichni za jednoho!“

Aby se z táborníků stali mušketýři, museli hned v úvodu tábora splnit pět mušketýrských ctností – vyprávění, odvaha, tanec, jízda na koni a šerm. Tyto ctnosti nakonec získali všichni táborníci a stali se z nich právoplatní mušketýři.

Než nalezli královnin náhrdelník, čekalo na mušketýry spoustu záludných úkolů. Například si v lese  museli vybudovat své útočiště – kasárna, dále bylo nezbytnou součástí gardy mít svůj oblek, prapor a také hymnu.

Kromě plnění mušketýrských ctností prožívali táborníci běžné táborové dny naplněné spoustou soutěží a her. Velký úspěch měla táborová olympiáda, týmová hra Pevnost Boyard, Oko za oko a další bojovky. Každý den začínal a končil rituálem. Ráno to byla rozcvička v kruhu a večer čtení z knihy Tři mušketýři a také závěrečný kruh s hodnocením dne. Pokud počasí dovolilo, tak se celý tábor večer scházel u táboráku, kde jsme zpívali a hráli hry. Probíhal zde také program Baví celá garda, Baví nás vedoucí a soutěže týmů. Vyvrcholením tábora byla dvoudenní zápolení o správného mušketýra a správnou mušketýrku. Do soutěže se zapojili všichni táborníci. Do finále se pak dostalo pět nejlepších kluků a holek. Všichni ostatní finalisty povzbuzovali a svými hlasy rozhodli o celkovém pořadí. V letošním roce zvítězila Paťa Pošvecová a Míša Koblížek. Táborové dny rychle utíkaly a před námi byl závěrečný úkol – získat zpět náhrdelník pro královnu. Ta nás přijela osobně požádat o pomoc. Její důvěra nás velmi posilnila. Společně jsme také prožili noc v našich kasárnách. Toto přespání nám dodalo sílu a odhodlání. Další den jsme museli získat povolení na plavbu do Anglie, čekala nás výroba lodí a vyplutí z naší rodné Francie. Ze zadrženého dopisu od MyLady jsme získali indicie, které nám pomohly k nalezení náhrdelníku, Ten byl ukryt v hrabství Podhradní Lhota v kořenech modřínu. Lstí našich velitelů se nám podařilo odlákat pozornost MyLady a náhrdelník ukořistit. Největší zásluhu na tom měla fialová garda. Naše radost a nadšení nebrala konce, ale vyhráno ještě nebylo! Kardinál Richeliu ihned povolal své gardy. Jejich útok jsme však odrazili a nic již nestálo v cestě slavnostnímu příjezdu královny a její mušketýrské gardy. Královnu jsme přivítali s velkým nadšením, předali jsme ji náhrdelník a její mušketýři na naši počest vystřelili slavnostní salvy. Královna neskrývala dojetí a všem za získaný náhrdelník poděkovala. Na důkaz jejího vděku předala všem šerpy a také stříbrňák ze své pokladnice. Jednotlivé gardy získaly od královny dorty, na kterých si všichni pochutnali. Po této královské audienci následovala slavností večeře s vyhodnocením a předáním odměn. Nechyběl také tanec a na úplný závěr večera slavnostní táborový oheň. S krásnými pocity jsme uléhali do svých stanů. Poslední táborový den nás čekalo balení a loučení s táborovou loukou a nedalekým smrkovým lesem, který díky kůrovcové kalamitě bude vykácen. Pro vás všechny to bylo velmi emotivní loučení, protože jsme v lese prožili mnoho krásných chvil při hrách, bojovkách a stavbách bunkrů. Před jedenáctou hodinou jsme sundali ze stožáru vlajku a zazpívali státní hymnu. Poté jsme se přesunuli k horní bráně, kde nás již netrpělivě očekávali naše rodiče, kterým jsem předvedli naše pokřiky a také tanec mušketýrů.

Na úplný závěr nastalo smutné loučení s kamarády a vedoucími a všichni jsme si slíbili, že se určitě za rok zase sejdeme na táborové základně. Na táboře jsme požili spousty krásných chvil a dobrodružství. I když letošní tábor díky hygienickým opatřením byl  trochu jiný než v předchozích letech, přesto jsme si ho všichni užili a jsme velmi rádi, že se uskutečnil. Děkujeme všem, kteří  pro nás tábor připravili, obci Osíčko a Podhradní Lhota, vodařům a prodejně smíšeného zboží za dlouholetou spolupráci.

za táborníky Kája Vaclachová a Lukáš Kupka