Tábory klepou na dveře (květen 2014)

Za pár týdnů začnou letní prázdniny a s nimi i letní tábory, kterých se určitě většina čtenářů nemůže dočkat. Ale kromě toho, že jsou tábory plné zážitků a dobrodružství, jsou také dost náročné na organizaci, je potřeba mít spoustu věcí zařízeno, na leccos si dát pozor. To určitě všichni víte, přesto by se vám mohlo hodit několik aktuálních informací.

 Novela „táborové“ vyhlášky

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti byla aktualizována na znění č. 422/2013 Sb. Tato aktualizace s sebou nese několik zásadních změn v přílohách vyhlášky. Pro táborovou praxi jsou podstatné hlavně úpravy příloh 3 a 4.

Co je nového?

Příloha číslo 3 – „Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ je nahrazena zcela novým textem – vzorem. V příloze 4 – „Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě“ došlo k několika úpravám formulací a označení (např. zobecnění z živočišného uhlí na přípravky k užití při průjmu), některé položky jsou upřesněny (doplnění rozměrů u škrtidla), jiné naopak vypuštěny.

Za zmínku jistě stojí i úpravy přílohy číslo 2 – „Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě“. Zde došlo k úpravě počtů hodin předepsaných pro jednotlivá témata školení a část „Základy záchrany tonoucích“ je zcela vypuštěna. Dále je několik změn v textu osnovy kurzu, upravené názvosloví apod.

Novelizovanou vyhlášku i s vyznačenými změnami najdete na www.pionyr.cz v sekci pro členy.

Pojištění
aneb štěstí přeje připraveným

Znáte to, když se na nějakou nouzovou variantu opravdu důkladně připravíte, zpravidla nenastane – zato když s ní nepočítáte… Pojištění je přesně tou věcí, kterou bychom nejraději vůbec nikdy nepotřebovali, přesto je ale nepochybně dobré ji mít. Pionýr je už dlouhé roky pojištěn skrze Českou radu dětí a mládeže. Až do minulého roku ČRDM svým členům zprostředkovávala služby Generali pojišťovny a.s., od nového roku ale došlo ke změně a poskytovatelem pojištění je nově Koopera pojišťovna, a.s., veškeré pojistné události po 1. 1. 2014 je tak nutno směřovat na ni.

Na všechny členy Pionýra, ale také na účastníky našich akcí, se jako dříve vztahuje úrazové pojištění (číslo smlouvy: 5400856689).

Na pionýrské dobrovolníky, pokud jsou uvedeni v registraci (konkrétně na statutární orgány všech pobočných spolků a hlavního spolku, vedoucí oddílů a klubů, jejich zástupce, instruktory starší 15 let, vedoucí družin a hlavní vedoucí táborů), se automaticky vztahuje také pojištění odpovědnosti za škodu (číslo smlouvy: 7720796680). Další osoby je možno kdykoliv během roku dopojistit za 55 Kč na rok. Pokud tedy chcete připojistit své táborové pracovníky, zašlete nejpozději do 20. 6. na Ústředí Pionýra (Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1) vyplněný formulář, který najdete v příloze této Mozaiky.

 Jak postupovat, když už se něco přihodí?

Ať už jde o úraz nebo škodu, postup je podobný:

  • První krok je vyplnění příslušného formuláře, který najdete na adrese koop.cz – buď půjde o „Oznámení úrazu“, nebo o „Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za škodu“.
  • V obou případech musí být oznámení potvrzeno statutárním zástupce pobočného spolku (vedoucí PS), při jehož činnosti k pojistné události došlo. Oznámení úrazu musí navíc potvrdit zákonný zástupce zraněného, část oznámení vyplňuje lékař.
  • Originál formuláře odešlete na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a. s.
Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice

  • Kopii, prosíme, zašlete na vědomí a Ústředí Pionýra.
  • Pokud budete potřebovat další informace, můžete volat na infolinku Kooperativy: 841 105 105. Vzory formulářů, plné znění pojistných smluv a další informace najdete také na Servisu Pionýra (servis.pionyr.cz) v části Ke stažení / Pojištění / Pojištění od 1. 1. 2014.

Kdyby něco, volejte!

Během celých letních prázdnin budou samozřejmě zajištěny služby na Ústředí Pionýra. Hlavní kontaktní číslo, budete-li potřebovat pomoc či radu v nepředvídaných situacích, je 777 748 720, samozřejmě zůstávají v platnosti i všechny ostatní kontakty na ústředí (234 621 299, ustredi@pionyr.cz atd.).


Za redakci Mozaiky i celé Ústředí Pionýra vám přejeme super tábory!