Tábory jsou fenomén

Proč jsou takovým svébytným jevem? Letošní rok nám – vzhledem k probíhající pandemii – opět ukázal na tábory, jako na zcela zvláštní fenomén strhávající na sebe pozornost našinců i veřejnosti. Nechceme nyní na prahu léta probírat otázky přípravy táborů od A do Z. Ale chceme se zastavit u některých záležitostí a připomenout je.

Tábor – „…už jenom to slovo voní především létem a prázdninami, dřevem, trávou, kouzelnými chvílemi, kouřem táborového ohně, hvězdnou oblohou. Intuitivně ho vnímáme jako něco důležitého, jedinečného, často završení celoroční oddílové nebo skupinové činnosti…“ to jsme psali ve speciálu Mozaiky. Aktuální číslo ho proto nemá celý opakovat, ale téma táborů je přítomné v celé řadě příspěvků a rubrik, například na straně 15 najdete rozhovor s autorkou jedné z etapových her úspěšných v pionýrské soutěži, Právní posilovna na straně 19 se věnuje tématu autorských práv při činnosti, zejména na táborech…

Proč jezdíme na tábor?

Otázka, která se objevuje se stejnou pravidelností, s jakou odškrtáváme další a další ročníky táborů, a odpovědi jsou rozmanité…

… je to výzva a dobrodružství,
které nikdy nekončí! Tábory mají svůj půvab přesto, že jde vlastně o nekonečný koloběh práce a povinností, jež účastníci – vedoucí a instruktoři – mají, před táborem, v jeho průběhu i po něm. Každé z těchto období s sebou nese množství úkolů a práce. Ale současně i takovou dávku kouzla, že je schopné nás – přes značné množství nezřídka i jen bytostně úřednických úloh – přenést. Pomáhá tomu i vhodné zapojování pionýrek a pionýrů jakéhokoli věku do spolupodílu na zajištění chodu a utváření táborového života.

… je to jedinečné výchovné prostředí.
Pionýrské tábory vedou k naplňování výchovných cílů Pionýra a oddílu. Nabízejí prostředí pro „pěstování“ oddílové atmosféry a vztahů i pro všestranný rozvoj osobnosti každého táborníka – od života v přírodě, přes růst fyzické zdatnosti k péči o vztahy s jinými. A to v jediném nepřerušovaném časovém úseku, dvacet čtyři hodin denně. Používání příběhů, her je přitažlivá forma ke zprostředkování podnětů a rozvoje táborníků, poutavý způsob přibližování hodnot Pionýra – Pionýrských ideálů.

… je to tradice.
Tak například tábor na Kamenci. Prvý tábor stál nad řekou Zdobnicí v roce 1955. Na jeho budování se podíleli pionýři, jejich vedoucí, rodiče a četní přátelé. Stejně tak pečlivě se starali i o okolí tábora – táborníci za uplynulá desetiletí vysázeli a ošetřili tisíce lesních stromků, posekali hektary luk. Programově byl tábor motivován tak, že táborníci byli indiány, vojáky, výsadkáři… účastnily se ho naše děti, ale i jejich vrstevníci z Polska, Německa, jezdí tam už i děti z Prahy a jiných měst republiky, kam bývalé Kamenečáky rozvál čas a povinnosti. Jen málokterý pionýrský tábor vstoupil i do literatury – ten náchodských pionýrů ano – právě o něm, o dětech a jejich životě v táboře vyšla kniha Jana Mareše – Stromy rostou do nebe.

… poezie, romantika – nejsou samoúčelné.
Děti touží stát se na chvíli někým jiným – proměnit se na rytíře, elfy, piráty, kovboje, odbojáře. Proto si s dětmi hrajeme – ocitáme se společně v jiném světě a děti to baví (a proč to nepřiznat: Baví to i nás!). Legendy/příběhy, které provázejí naprostou většinu našich táborů, nabízejí totiž jedinečný nástroj, jak dětem přiblížit spoustu věcí neškolním způsobem. Kosmonaut posouvá hranice lidského vědění, Asterix nikdy nepodrazí kamarády, Robinson potřebuje Pátka, Harry Potter se nevzdává, i když se zdá, že je vše ztraceno – to jsou příklady, kdy nenásilně spoluutváříme hodnoty dítěte a to si je přinese i do života.

A tak i když letos možná nebudeme mít tu nejvymazlenější hru, můžeme se soustředit na to hlavní:  Tábor je příležitostí, jak intenzivně prožít čas společně, naplnit ho zážitky, něco se naučit, posílit ducha a tělo jednotlivců i tým.

Martin

Pár praktických informací

Provoz Ústředí Pionýra v červenci a srpnu
Ústředí Pionýra během letních prázdnin samozřejmě funguje, ale s ohledem na vybírání dovolených a účast na táborech přechází do trochu nestandardního režimu. Od pondělí do pátku jsou zajištěny stálé služby od 10 do 15 hodin (pracovní doba se nijak nekrátí, jen je o něco „klouzavější“.) Platí známé kontakty: 234 621 299, 777 248 720 (v provozu nepřetržitě), pionyr@pionyr.cz

Horká linka – 777 248 720
Proč je u mobilního kontaktu ústředí poznámka „v provozu stále“? Tohle číslo se přes letní prázdniny mění na takzvanou táborovou horkou linku, kterou má stále někdo u sebe a je připravený přijmout hovor v pracovní dny i o víkendu. Tato linka slouží pro případy, kdy během táborů nastane problém, který vyžaduje součinnost někoho z ústředí nebo vedení Pionýra. Nejde sice o kouzelné sluchátko, které vyřeší vše a okamžitě, ale o první kontakt, který vaše potíže zachytí a případně předá dál (podle jejich povahy).

Co dělat, když přijde malér?

Jistě, horká linka na ústředí může pomoci, ale jen v některých případech. Několik základních rad a informací pro krizové situace najdete také v „pionýrské situaci“ Co dělat, když… přijde malér?!

I tábory jsou příležitost pro propagaci

Možná si říkáte, že málokdo má při táboře čas spisovat články nebo vydávat tiskové zprávy. To ale neznamená, že propagaci pustíme z hlavy. Pár fotek na sociální sítě – třeba i s hashtagem #pionyr – tolik času přece nezabere. A co třeba natočit krátké video a poslat ho do televize? Není to zdaleka tak složité, jak se může zdát. Praktickými radami a odkazy vám může pomoct stránka „Staňte se televizními reportéry“.
A nezapomeňte několik povedených fotek poslat také na e-mail mozaika@pionyr.cz.
Ovšem pozor – než fotky či videa zveřejníte, ujistěte se, že máte v pořádku souhlasy od rodičů (více také na webu Pro členy – Řízení / Práce s osobními údaji).

Co tábory a epidemie? Jaká pravidla musíme dodržovat?

Mnohokrát položená otázka… Vzhledem k tomu, že se informace stále mění a přibývají, sledujte web www.dobrytabor.cz, kde jsou shrnuta zatím známá pravidla a doporučení – přehledně rozčleněná pro pořadatele táborů i pro rodiče.

Sháníte táborovou základnu na srpen?
Pionýrská skupina Dobruška nabízí v termínu 15. 8. – 28. 8. 2020 pronájem tábořiště s kapacitou 40 osob.
Základna se skládá z budov: kuchyně, jídelna, umývárna, toalety (splachovací), sprchy (teplá voda z bojleru) a hospodářské budovy. Vaří se na kamnech na dříví, k dispozici jsou dva plynové vařiče na velké hrnce.
Základna se nachází cca 2,5 km od Dobrušky. Podél základny protéká Zlatý potok, v areálu je velká louka a okolí je průchozí les na hry.
Kontakt: Andrea Kulichová (andrea.strapkova@centrum.cz)

Máte také podobnou nabídku? Využijte inzerci na www.pionyr.cz v části pro členy.