TÁBOŘENÍ, TÁBOR

Listopad 2018 – speciál – PDF

Slova vonící především létem a prázdninami, dřevem, trávou, kouzelnými chvílemi, kouřem táborového ohně, hvězdnou oblohou. Intuitivně ho vnímáme jako něco důležitého, jedinečného, často završení celoroční oddílové nebo skupinové činnosti.

Z léta už zbyly hlavně vzpomínky, to příští je ještě dost daleko. Jestli je ale někdy vhodná příležitost se na chvíli zastavit a podívat se na naše táboření kritickým okem, je to právě teď… Tak třeba – kdybyste museli jeden táborový den zrušit, který by to byl? Anebo naopak – představte si, že váš tábor má den navíc, čemu byste ho věnovali? Budovali byste nějakou táborovou stavbu nebo připravili další kostýmovou etapu?

Pojďme se společně ohlédnout a zamyslet nad táborovým životem z teplého místečka v klubovně či doma: Co a jak děláme? A proč? Nabízíme několik hrstí námětů, zkušeností, zamyšlení, rad…

Co je to vlastně ten tábor?

Zdánlivě hloupá otázka, že? Ale zkuste si na ni odpovědět… Kdybychom měli uvést jakousi krátkou definici, zněla by asi takto: Tábor je vícedenní pobytová akce v trvání sedm a více dnů, které se účastní děti do 18 let. Jeho pořadatelem může být Pionýr nebo jeho pobočný spolek.

Jenže tuhle definici sami trochu zpochybňujeme. Protože jako „tábor“ označujeme i kratší akce – velikonoční tábor, zimní či jarní – taky vždy nemá sedm a více dnů. Ostatně ani tzv. příměstské tábory nenaplňují „definici“ tábora bezezbytku – a přesto jim tak všichni říkáme.

Co na to říká Směrnice o hlavní činnosti?

Typologie táborů

Dle typu pobytu:

  • stálé (po celou dobu na jednom místě, s ubytováním ve stanech, chatkách nebo budovách);
  • příměstské (bez ubytování – nabízející program jen v části dne);
  • putovní (pěší, cyklistické, vodácké…);
    • postupové po trase – mění se místo (či i způsob) ubytování;
    • ubytování zpravidla v jednom místě, z něhož se vyráží na putování a vrací se.

Dle ročního období:

  • letní;
  • zimní (pořádané zpravidla o jarních prázdninách).

Druhy táborů se pochopitelně mohou prolínat. Například všechny uvedené mohou být tuzemské i mezinárodní… Ze zvoleného typu tábora vždy vyplývá řada vlivů, které je třeba při jeho přípravě uvážit.


Několik aktuálních čísel

Pionýr, jako celek, v létě 2018 zorganizoval 385 táborů, na kterých bylo 21 776 účastníků, z nich bylo 17 614 dětí do 18 let. Průměrná délka jednoho tábora byla 14 dnů a účastnilo se ho průměrně 58 osob.