Symboly a znaky

V předešlých dílech jsme nabídli různé pohledy na symboly. Dnes se v krátkém zastavení pokusíme ozřejmit rozdíly mezi znakem a symbolem.

Mnoho lidí mezi pojmy ZNAK, někdy též označení, a SYMBOL nerozlišuje a vnímá oba výrazy jako zaměnitelné. Není to ovšem správné. Ve většině předcházejících dílů jsme hovořili o symbolice a pokoušeli se na ni nahlédnout z různých úhlů. V každodenním životě se ale setkáváme spíše s velemnožstvím znaků a značek – jež nám pomáhají především v orientaci: směrové ukazatele, zvukové signály, matematická znaménka, dopravní značky… mají vždy jednoznačný význam (přičemž využívají symbolických prvků, viz barvy na semaforu).

Symboly jsou, na rozdíl od znaku, mnohovrstevnaté, představují víc významů, často i celý filosofický systém zahrnující osobní víru, vztahy a autority či vykreslují podobenství… Jsou velmi rozmanitého původu a stáří a lidé – jak jsem uvedl v úvodním pojednání – jich využívají pro vyjádření nálady, názorů, postojů, jako vyjádření příslušnosti ke skupině, jako projevu pospolitosti či nepřátelství. Znaky jsou – jak už bylo uvedeno výše – výrazně určitější. Ba navíc mají své další členění – například samostatným celkem jsou ikony, vedle toho indexy…

Soudím, že žijeme ve skutečnosti doslova přeplněné znaky, se zjevnými i skrytými významy, které v každé vteřině „dekódujeme“. (Koneckonců tyhle řádky jsou jen kusou informací.)

Jako vždy je to ostatně námět na úvahu… například zda boty nebo kravata jsou spíše znakem nebo symbolem, podle kterých určujeme společenské postavení člověka? Lze tenhle minivýklad vůbec nějak shrnout? Zkusím to takhle: : -) = symbol vzniklý kombinací tří znaků, značí v tomhle seskupení smějící se tvář… Rozumíme si?

Martin