Symboly a Ledová Praha

Zdá se vám to jako nelogické spojení? Ale kdeže! Jen se při toulkách Prahou zkuste podívat na domovní znamení. K nejobdivovanějším patří díky nim dům U Tří housliček (Nerudova 120/12) a samozřejmě též U Dvou slunců (Nerudova 233/47), kde – jak se píše na pamětní desce – žil a svou literární činnost započal Jan Neruda.

Domovní znamení se na pražských domech začala objevovat asi ve druhé polovině 14. století. Údajně netrvalo ani sto let a znamení nesla průčelí většiny domů na hlavních městských tepnách. Jejich smysl byl zcela praktický: usnadnit orientaci pro příchozí, později také pro poštu (fungující od 16. století). Obydlí v té době neměla čísla, ta přinesla až doba Marie Terezie, tedy druhá polovina 18. století. Což se ukázalo jako nesmírně účelné, ale sebralo to nejen Praze něco unikátního, co se s každým domem pojilo. Domovní znamení se tak změnila v dekorace. Občas se svébytnou historií, k některým se váží pověsti a rozličné příběhy, někdy zcela smyšlené, jindy založené na skutečných událostech.

Dnes spíše jen odhadujeme, podle čeho všeho se lidé rozhodovali, jaký symbol (a proč?) bude zdobit právě jejich dům. Chtěli jím vyjádřit například své jméno, profesi, cechovní příslušenství nebo zálibu? Anebo dát najevo svou moc a sílu, když zvolili symbol lva či medvěda? Nezřídka znamení prý ale vznikla i netradičním ba i komickým způsobem (viz jeden z příběhů kolem pražského domu U tří pštrosů).

Plánujete-li účast na Ledové Praze, zkuste objevovat symboliku domovních znamení. Lze doporučit dojet tramvají č. 22 na Pohořelec a odtud se vydat Úvozem a Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí. Nadšenci mohou pokračovat Mosteckou přes Dražické náměstí, Míšeňskou do ulice U Lužického semináře, zpět na Karlův most, přes něj do Karlovy ulice. Dá se dojít až k Prašné bráně… a nedívat se pod nohy, ale vzhůru!

Martin