Stručně z Výkonného výboru ČRP

Výkonný výbor jednal ve dnech 15. a 16. května, projednal řadu otázek, z nichž ve stručnosti vybíráme:

Příprava Konference o činnosti Pionýra – VV se zabýval jak organizačními otázkami a informacemi o práci obsahové komise, tak především výstupy z krajských konferencí i z dotazníkového šetření.

Nemovitosti Pionýra – zprávy o stavu nemovitostí a související agendy i rozprava o vizi další péče o naše nemovitosti.

Aktuální akce – zhodnocení Českého dne proti rakovině, Pionýrských pětadvacítek (a v té souvislosti i výhled dalších aktivit k výročí).

Dále byl například schválen jeden návrh na vyznamenání (nebudeme kazit překvapení), byl projednán postup ve věci některých problematicky fungujících PS, zazněla výzva k dodání námětů pro příští ročník Mozaiky, rozprava se dotkla i zastupování Pionýra v ČRDM a mnoho dalšího…

Jakub