Stručně z Výkonného výboru ČRP

Výkonný výbor jednal od posledního vydání Mozaiky dvakrát: v červnu (13. – 14. 6.) a v září (5. – 6. 9.). Červnové jednání bylo spojené s účastí zaměstnanců ústředí. S nimi VV především probíral specifické otázky z jejich pracovních oblastí, ale i celkově součinnost orgánů Pionýra a KOP s ústředím. VV dále přijal například složení obsahové komise pro přípravu Konference o činnosti Pionýra či personální obsazení sekcí a štábů. Na programu byly i aktuální úpravy vnitřních předpisů Pionýra – směrnice o registraci, směrnice pro vyznamenání a Směrnice pro přípravu a vzdělávání v Pionýru. Jako obvykle přišla řeč i na plánované aktivity, ať už bezprostředně – letní tábory a Pionýr Open, či do vzdálenější budoucnosti, jako oslavy 25. výročí obnovení Pionýra.

Zářijové jednání bylo spojeno s poradou předsedů KOP, kde byla mimo jiné diskutována příprava oblastních porad na rok 2015 a vyhlášena připravovaná finále Pionýrského Sedmikvítku, a částečně též s pracovní schůzkou členů Obsahové komise pro přípravu Konference o činnosti Pionýra – členové VV se zapojili do společného jednání i do tematických pracovních skupin. Samostatně výkonný výbor projednával například otázku fungování PVC 07 Liberecké KOP či fungování spolkového rejstříku, nálezy Kontrolní komise Pionýra a související kroky.

O tomto zářijovém víkendu proběhlo též jednání Sboru garantů PVC. Další informace z těchto jednání najdete v říjnovém vydání Mozaiky.

red