Stručně z výkonného výboru ČRP

Jednání VV ČRP proběhlo v pátek 9. a v sobotu 10. 1. Pojďme si ve stručnosti přiblížit, čím se (mimo jiné) jeho členové zabývali.

Jako vždy byla předložena řada aktuálních informací, například o jednáních s pracovníky MŠMT ohledně investičních dotací, o současném stavu financí Pionýra, o pionýrských nemovitostech (například o právě probíhajících pracích na TZ Žumberk) či o stavu členské základny ke konci roku 2014.

Jako na každém jednání bylo nutno posoudit řadu otázek, mezi nimi byla například změna garanta vzdělávacího centra Plzeňské KOP či jmenování správce jedné pražské pionýrské skupiny.

Prostor v programu jednání dostaly pochopitelně i aktuálně připravované či probíhající projekty. Projednán tak byl stav přípravy nyní již proběhlých akcí Ledové Prahy (viz str. 2 a 28) a koncertu Děti dětem (viz str. 4 – 6), ale také Kamínek 2015 (viz str. 14) či RESETu (viz str. 17). Probírány byly pochopitelně i aktivity související s 25. výročím obnovení samostatné činnosti (viz str. 20), mimo jiné byl schválen záměr uspořádat ve dnech 16. a 17. října 2015 „Mezinárodní seminář a společenské setkání Pionýra“ – více se dočtete v některé z příštích vydání Mozaiky. VV nemohl pominout také přípravu Konference o činnosti Pionýra, především se zaměřil na chystané dílčí krajské konference (viz str. 21).

Výkonný výbor se zabýval nejen přípravou nadcházejících aktivit, ale také hodnocením minulých. Především vyhodnotil soutěž Sami o sobě a vyhlásil její výsledky (viz str. 10) a také vyhlásil další ročník Soutěže etapových her.

VV ČRP jednal také v únoru těsně před dokončením tohoto vydání – o výstupech se dočtete v příští Mozaice. Nyní jen ochutnávka: Z únorového jednání vyplynulo doporučení pro všechny fotografy – pro nově vyhlášený ročník Clony foťte snímky s tematikou našeho 25. výročí a pionýrské činnosti. Budou se vám hodit!

Jakub