Stručně z VV ČRP

Výkonný výbor České rady Pionýra se sešel v pátek a v sobotu (20. – 21. 5.). Na jeho programu bylo patrné, že se blíží konec pionýrského roku a navíc zanedlouho po prázdninách nás čeká již IX. výroční zasedání Pionýra. Část jednání byla proto věnována zhodnocení práce členů VV ČRP a úkolů, s nimiž nastupovali (v té souvislosti i jejich další zapojení), na přetřes přišla i organizační příprava VZP a podobně.

I další tematické okruhy, které (přímo) nesouvisí s výročním zasedáním, obsahovaly jak hodnocení, tak i výhled do budoucna. Šlo například o materiál Kontrolní komise Pionýra, který rozebíral přehled uskutečněných kontrol a zobecnění zjištěných potíží… S tím souvisí i rozhodnutí uspořádat na podzim školení pro hospodáře KOP a předsedy kontrolních komisí KOP. Hodnocen byl tradičně i „dobíhající“ ročník Mozaiky a samozřejmě zazněly i náměty pro ten následující (k Mozaice Pionýra 2016-17 se ale členové VV vrátí ještě v červnu). Opakovaně byly posuzovány i uplynulé ročníky soutěže Sami o sobě. Členové VV dospěli nakonec k závěru, že v dalších letech bude lepší zvolit nový přístup k oceňování pionýrských dobrovolníků, kterým se daří na poli propagace (o tom více v dalších Mozaikách po prázdninách).

Vlídně bylo přijato sdělení, že následná monitorovací zpráva (k projektu Klíčení) byla od kontrolního orgánu (MŠMT) přijata, a navíc jsme byli i oceněni za neformální práci s výstupy z projektu. Obsah jednání tím ovšem zdaleka nebyl vyčerpán, dále byly probrány například aktuální informace o průběhu zániku některých pobočných spolků (a s tím spojených administrativně-správních potížích), či o pionýrských nemovitostech a plánech jejich dalšího rozvoje. Velmi obsáhle byla diskutována otázka užívání tzv. jednoduché účetnictví. Řada PS totiž stále účetní agendu vede jinak, než doporučeným účetnictvím. Loňská vyhláška (č. 325/2016 Sb.) však nastavila už zcela zřejmé mantinely, jak musí tzv. jednoduché účetnictví vypadat… – a ve VV ČRP převládl názor, že s ohledem na povinnosti z toho plynoucí bude nezbytné daleko důsledněji sledovat skutečnou podobu účetní evidence na PS.

Jako vždy proběhly výkonným výborem i informace z partnerských organizací, především ČRDM (o prezentaci projektu 72 hodin a táborovém dotazníku) a IFM-SEI (o plánovaném volebním kongresu).

Do prázdnin se VV ČRP sejde ještě v červnu (17. a 18.), o výstupech tohoto jednání se ale dočtete až v zářijové Mozaice.

red