Stručně z VV ČRP

Výkonný výbor ČRP se ke svému poslednímu jednání před letními prázdninami sešel na konci května (26. – 28. 5.). Pojďme si v krátkosti shrnout, co bylo na programu.

V úvodu jako vždy zazněla řada informací z jednání vně spolku, např. s MŠMT ohledně podmínek vyúčtování dotací, i uvnitř Pionýra, např. z návštěvy předsedy Pionýra na sněmu PTO.

Jako obvykle byla součástí programu témata méně příjemná, jako projednávání stavu nečinných pionýrských skupin a jmenování jejich správců, více příjemná, například návrhy na vyznamenání (které ale samozřejmě nevyzradíme) i ryze věcná, jako informace o stavu a plánovaných úpravách našich nemovitostí, o finanční situaci Pionýra či o průběhu tvorby nového Servisu.

Na každé jednání VV ČRP patří i obsahová témata, vyžadující zpravidla i hlubší debatu. Tentokrát to byla především příprava Směrnice o hlavní činnosti, pro kterou byla dokončena hlavni fáze tvorby a shromažďování podkladů, nyní bude následovat tvorby samotného uceleného textu.

To ale není vše, výkonný výbor se zabýval také například hodnocením na jaře proběhlých oblastních porad. Debata se dotkla i práce s Vizí 2040 (schválené na Konferenci o činnosti Pionýra v listopadu 2015) s tím, že je nutné ji naplňovat průběžně, aktuálním úkolem je třeba obnova pionýrských vyznamenání.

Tento výběr (vše se sem nevejde) uzavřeme zprávou, ze VV schválil záměr Mozaiky pro příští ročník. Co v něm bylo psáno? Na to musíte počkat do září, az vám přijde první Mozaika. ?

redakce