Stručně z VV ČRP

Výkonný výbor ČRP jednal začátkem února v Praze. Co bylo tentokrát na programu?

Po nezbytných procedurálních záležitostech a úvodním bloku informací o jednáních vně i uvnitř spolku se členové věnovali například rozpravě o budoucím obsazení orgánů Pionýra (v souvislosti s chystaným zahájením přípravy IX. VZP) nebo předloženým návrhům na pionýrská vyznamenání.

Na programu nemohly chybět dlouhodobé komplexní úkoly, jako je legislativní pán a jeho postupné naplňování – tentokrát šlo konkrétně o projednání stavu úprav Směrnice o kontrolní činnosti Pionýra a Pokynů pro pořádání republikových akcí. Podobně dlouhodobým procesem je příprava Konference o činnosti Pionýra (více se dočtete na straně 16 a 17). Mimo jiné bylo schváleno umístění konference do Mladé Boleslavi.

VV ČRP se ale přirozeně zabýval i záležitostmi aktuálnějšími, především v blízké budoucnosti nadcházejícími akcemi. Projednán tak byl stav přípravy Kamínek 2015, zapojení do Českého dne proti rakovině 2015, zprávy ze štábu RESETu (více také na straně 15) či stav přihlášení akcí do Pionýrské pětadvacítky (více na straně 6.). Projednány byly také záměry dvou vzdělávacích akcí: Letní táborové školy (více na straně 12) a zážitkového semináře k výchovným programům (více v lednové Mozaice, str. 14). Vzhledem k tomu, že VV jednal jen týden po Ledové Praze a koncertu Děti dětem proběhlo i hodnocení těchto výrazných otevřených akcí a jejich mediálních výstupů.

Jako na každém obdobném jednání nemohly chybět aktuální informace o stavu například evidence členů, nemovitostí Pionýra (v souvislosti s nimi byl projednán také plán kontrolních dnů) či hospodaření. Ve finanční oblasti byly projednány investiční priority, pokyny pro čerpání dotací MŠMT, rozdělení prostředků v tzv. Oblasti číslo 2 a podobně.

Abychom ale skončili něčím „hravějším“ – výkonný výbor se zabýval také úpravami pravidel Soutěže etapových her a také soutěže Sami o sobě, přičemž také vyhlásil nový ročník této propagační soutěže s ústředním tématem oslav 25. výročí.

Jakub