Stručně z VV ČRP

Výkonný výbor České rady Pionýra jednal ve dnech 15. a 16. ledna v Praze, co bylo tentokrát náplní programu? Asi největší prostor byl věnován debatě o další práci s výstupy listopadové Konference o činnosti Pionýra, ta probíhala především ve dvou rovinách. Členové VV se jednak vzájemně informovali o plnění svých osobních úloh, které si rozdělili bezprostředně po konferenci. Dále se rozprava zabývala stanovováním aktuálních cílů vycházejících jak z výstupů jednotlivých sekcí KČP, tak především směřujících k naplňování schválené Vize 2040. Mezi cíli pro rok 2016 je tak například přepracovat systém pionýrských vyznamenání, včetně úpravy příslušného vnitřního předpisu či práce na jednotných šablonách formulářů a dokumentů. Projednán byl i plán kroků v oblasti informačních toků, který rovněž vychází z výstupů KČP. Na konferenci ostatně navazuje i příprava Směrnice o hlavní činnosti, u níž byl probírán a plánován další postup.

Čím dalším se VV ČRP zabýval? Nebylo toho málo, proto další témata zmíníme již stručněji. Projednány a schváleny byly návrhy na vyznamenání, která byla udělena na koncertu Děti dětem (viz str. 4-5). Přípravě koncertu samotného a současně probíhající Ledové Prahy byla také věnována část jednání, i když tou dobou již byly dolaďovány jen drobnosti. Činnosti se dotýkala i další témata, jako uzavření aktuálního ročníku soutěže Sami o sobě (str. 9), plánování nadcházejících akcí, jako je turnaj v ringu (23. 4. 2016, Dolní Slivno), 41. ročník branné hry Cesta odhodlání (10. – 12. 6. 2016, Mladá Boleslav) i RESET na rok 2017.

Součástí jednání samozřejmě byly i aktuální informace o stavu hospodaření Pionýra, o podaných investičních projektech, o stavu pionýrských nemovitostí… A dojít muselo i na plánování dalších jednání, aktuálně to byla nyní již proběhlá porada předsedů KOP, blížící se oblastní porady, ale i IX. výroční zasedání Pionýra (12. 11. 2016, Pardubice).

Na závěr ještě zmiňme, že v rámci obvyklého bloku informací o vnějších vztazích Pionýra proběhla informace o tom, že bylo prodlouženo naše členství v České radě dětí a mládeže.

Jakub