Stručně z VV ČRP

Jednání Výkonného výboru ČRP, které proběhlo ve dnech 12. a 13. února v Chatě Jitřenka v Zelené Lhotě, bylo hodně pracovní, zabývalo se mnoha praktickými otázkami. Příkladem, který se tak či onak dotkne všech čtenářů, je projednání a schválení aktuálních Pokynů pro čerpání dotací MŠMT (více v Tu-ňákovi) a spolu s nimi i související části rozpočtu na rok 2016. Ekonomiky se dotýkala i další témata, a to jak stálá, jako předložení aktuálních informací o finančním majetku Pionýra, tak i nepravidelná, jako například vyhlášení Vnitřního výběrového řízení na opravy, údržbu a dovybavení nemovitostí (další informace najdete také v Tu-ňákovi), či výběrové řízení na operátora pro pionýrskou telefonní síť – PiTEL.

Jako vždy byly předloženy aktuální informace o pionýrských nemovitostech, tentokrát i s plánem „kontrolních dnů“ v roce 2016. Dále Výkonný výbor projednával například postup tvorby Směrnice o hlavní činnosti, stav přípravy Výroční zprávy Pionýr 2015, ohlasy na Ledovou Prahu a koncert Děti dětem. Již v samém závěru byla otevřena pracovní rozprava o projektu Zdravá pionýrská krev a jeho inovaci – předloženy byly návrhy triček, záměr na sběr informací a další. Toto téma není ještě zdaleka uzavřené a i v Mozaice se o něm budete v budoucnu jistě dočítat více.

red