Stručně z VV ČRP

Výkonný výbor ČRP jednal v Praze ve dnech 11. a 12. března. Pro Mozaiku opět vybíráme jen několik témat, kterými se VV zabýval. Ryze aktuální byla rozprava o poznatcích z probíhajících oblastních porad, které jsou zaměřeny především na přípravu nadcházejícího IX. výročního zasedání Pionýra. S tím souvisela i diskuze o personálním zajištění Pionýra (hlavně přímo VV ČRP) v budoucnu, o současném stavu kandidátů, o variantách délky funkčního období apod. Ještě bližší je ale jednání České rady Pionýra, které proběhne v dubnu. Jeho příprava proto na programu VV pochopitelně také nechyběla, byly probírány pracovní materiály, návrhy do programu jednání apod.

Vzhledem k tomu, že už jsou zpracovány údaje z evidence členské základny pro rok 2016, byl projednáván její aktuální stav, srovnání s předchozím rokem (které ukazuje jen nepatrné rozdíly) i rozdílný vývoj v různých místech – ukazuje se, že tam, kde podstatná část oddílů pracuje s výchovnými programy „Výpravy za poznáním“ je znatelný nárůst členů v dětských kategoriích.

Jako obvykle VV také hodnotil i plánoval činnost. Projednáno bylo hodnocení činnosti Ústředního pionýrského vzdělávacího centra za rok 2015, zároveň byl přijat plán ÚPVC i krajských vzdělávacích center na rok 2016. Schváleno bylo POZ letní táborové školy na Zelené Lhotě (více v minulé Mozaice na str. 10). Projednány a přijaty byly také úpravy statutu Soutěže etapových her a soutěž byla dle tohoto nového statutu pro rok 2016 vyhlášena. (Více se dočtete na str. XX.)

red