Stručně z předprázdninového VV ČRP

Výkonný výbor České rady Pionýra naposledy jednal 18. 6., kdy už byla červnová Mozaika ve schránkách. Pojďme si proto nyní ve stručnosti nastínit, jak jednání probíhalo a jakými tématy se zabývalo.

V úvodu zazněl obvyklý blok informací zevnitř i Pionýra i z jednání vně náš spolek – tentokrát například až ze Skandinávie. Finští pionýři (setkání se kterými již proběhlo v srpnu) totiž projevili velký zájem o naše zkušenosti s výchovnými programy.

Z dalších témat můžeme vybrat např. projednání návrhů na nová trička k projektu Zdravá pionýrská krev – která jsou teď už dostupná na E-mošce (emoska.pionyr.cz). VV se pochopitelně věnoval budoucím akcím, a to jak těm méně zábavným (ale neméně potřebným), jako je blížící se Výroční zasedání Pionýra a jednání ČRP či kurzy podvojného účetnictví, tak i těm, které si užijí i děti, jako třeba další ročník Pionýr Open, naplánovaný na září 2017.

Část jednání byla jako obvykle věnována ekonomice, konkrétně např. kontrolám účetních závěrek PS, prodeji dlouhodobě nevyužitých majetků (ČOV v obci Žďár), aktuálnímu přehledu o finančním majetku Pionýra a podobně.

A jako vždy před prázdninami se VV zabýval také záměrem začínajícího ročníku Mozaiky – jak to dopadlo, se dozvíte při listování tímto a devíti dalšími vydáními.

Příští jednání VV ČRP proběhne začátkem září, ale již po uzavření tohoto čísla, o jeho výsledcích se proto dočtete v říjnové Mozaice.

redakce