Stručně z jednání VV ČRP

Výkonný výbor České rady Pionýra jednal ve dnech 10. a 11. 3. v Pardubicích. Na programu byla jako obvykle témata z více oblastí, zde je stručný výběr.

V úvodu zazněl tradiční souhrn informací z různých jednání uvnitř Pionýra (např. štáb Dětské Porty) i mimo něj (např. s Českou radou dětí a mládeže).

Členové Výkonného výboru ČRP se samozřejmě zabývali i Směrnicí o hlavní činnosti. Dalším vnitřním předpisem, o němž se diskutovalo, byla připravovaná novela směrnice zaměřené na zpracování a ochranu osobních údajů – i zde šlo o přílohu – soubor karet popisujících činnosti, při nichž v Pionýru zpracováváme osobní údaje.

Část jednání byla zaměřena na zázemí Pionýra – komunikaci, ekonomiku a nemovitosti. Obsáhle bylo projednáno spuštění nového webu, zejména jeho části PRO ČLENY. Dále byl například předložen plán kontrolních dnů na nemovitostech a plány ohledně odkupu či prodeje některých nemovitostí. Projednány byly také projekty předložené do tzv. Vnitřního výběrového řízení. Některé byly kvůli nedostatkům vyřazeny (viz březnový Tu-ňák), mezi ostatní byly předběžně rozděleny dostupné prostředky, definitivní rozhodnutí ovšem „padne“ po schválení rozpočtu Českou radou Pionýra, což bude v dubnu. Také byl projednán návrh na rozdělení dotací MŠMT na tzv. přímé projekty.

VV ČRP se zabýval také významnou oblastí vzdělávání, konkrétně bylo schváleno hodnocení činnosti ÚPVC v roce 2017 i plán pro rok 2018, včetně aktuálního zajištění naší největší vzdělávací akce – Kamínka 2018.

Na závěr zmíníme, že se členové VV zabývali i problematikou vyznamenání, mimo jiné i návrhy na úpravy systému ocenění a možným návrhem jejich podoby.


Směrnice o hlavní činnosti

Výkonný výbor ČRP se zabýval postupem prací na dalších přílohách směrnice. Byla schválena nová, věnovaná Prevenci rizik (analýza a přijímaná opatření). Je dostupná v rejstříku vnitřních předpisů či na stránce webu PRO ČLENY věnované jenom uvedení směrnice.

Další předpis, věnovaný doporučením BOZP při jednotlivých činnostech, zůstává v podobě metodických/vzdělávacích materiálů k jednotlivým kvalifikacím. Do budoucna budou postupně vytvářeny karty konkrétních činností.

Nad podobou posledních dvou příloh (č. IV.6 a IV.7 – dotýkajících se evidence úrazů) dále probíhají porady, neboť jejich předběžně zpracované návrhy s sebou nesly značnou administrativní náročnost.