Stručně z jednání VV ČRP

Na začátku října (2. a 3.) jednal Výkonný výbor ČRP. Nabízíme stručný výběr z probíraných témat.

Jednání bylo jako obvykle otevřeno informacemi z různých jednání, například s Ministerstvem školství či Českou radou dětí a mládeže. Ke každému jednání VV ČRP patří také hodnocení proběhlých aktivit – tentokrát šlo o letní tábory, vzdělávací dny (KoPr) či Pionýrskou apatyku.

Vzhledem k proměnlivé epidemické situaci, která výrazně ovlivňuje činnost Pionýra a jeho pobočných spolků, projednal VV ČRP také řadu organizačních záležitostí a plánů do budoucna. Mezi nimi bylo například rozhodnutí o zrušení společenského večera k 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra, změna RF Dětské Porty na online akci, záměr oblastních porad 2021, Kamínek 2021 a samozřejmě také Výročního zasedání Pionýra (listopad 2021) – jak v organizační, tak obsahové a personální rovině (více také na str. 10 a 11).

Část jednání byla věnována také ekonomice. Zde byly kromě základních informací o finanční situaci Pionýra projednány například informace o nemovitostech, žádosti o změnu účelu dotací z programu PROČ, první verze rozpočtu Pionýra na rok 2021 a řada dalších otázek.

V závěru byl prostor také na debatu o záměru ukončit řádné členství Pionýra v mezinárodní organizaci IFM-SEI (ať už zcela nebo přechodem do role pozorovatele), o kterém bude pravděpodobně rozhodovat Česká rada Pionýra v listopadu.