Stručně z jednání VV ČRP

Výkonný výbor ČRP se koncem května sešel v Kroměříži a jednání věnoval celý víkend (25. až 27. 5.). Po kontrole plnění úkolů z předchozího jednání ČRP i VV ČRP a obvyklém bloku informací z jednání uvnitř i vně Pionýra byl otevřen vlastní program jednání. Probíraná témata lze rozdělit do několika bloků. Šlo jednak o věci obsahové, kam patřilo například hodnocení uplynulého ročníku Mozaiky a připomínky pro přípravu toho následujícího, projednán byl kalendářní plán pravidelných činností na PS a KOP, propojování Stanov Pionýra s ostatními vnitřními předpisy, proběhla diskuze nad výstupy oblastních porad (zejména z obou anket ke sportovní činnosti a ke zkušenostem z táborů), zazněly náměty k úpravám systému oceňování a k naplňování Vize 2040, předložen byl upravený plán klíčových akcí do roku 2020.

V personální rovině bylo projednáno jmenování likvidátorů několika pionýrských skupin, byla schválena změna ve funkci garanta vzdělávacího centra Středočeské KOP a zmíněn byl i návrh na nejvyšší pionýrské vyznamenání – Křišťálovou vlaštovku.

Na programu byla i řada organizačních otázek, pro příklad jmenujme přehled termínů kol Pionýrského Sedmikvítku 2018/2018 či rozdělení prostředků v rámci Programu podpory celoroční činnosti 2018, organizační zajištění rukodělné LTŠ či příprava zářijového setkání pionýrských aktivů.

A jako na žádném jednání VV ČRP ani tentokrát nechyběly otázky ekonomiky a materiálního zázemí, jako například informace o finanční situaci Pionýra, projednání stavu pionýrských nemovitostí či plán oprav a investic v objektu Jizera.