Starosta odchází, patron zůstává

Prohlížíte-li na webu patrony Pionýra, narazíte i na jméno p. Romana Petruse, starosty Prahy 8. Nebude dlouho trvat a starostovskou „židli“ přenechá nástupci, kterého určí volby. Oslovili jsme ho proto s prosbou o rozhovor …

Pane starosto, končí volební období, jaký máte z uplynulých roků pocit?
Dobrý politik se prý pozná podle toho, že lidi rozděluje na ty, co jeho práci haní, a na ty, co ji oceňují. Jsem ten typ. Práce starosty je svízelná v tom, že většina lidí má velmi zkreslené představy o tom, co starosta může – takže jsem často musel vysvětlovat, že opravdu spousty věcí nemůžu zařídit, protože to má v rukách někdo jiný. Ale na to si člověk zvykne.
Každopádně – pocit mám dobrý. Udržel jsem v chodu zdánlivě nesourodou koalici po celé volební období, to nebylo vždy snadné. Ale díky tomu radnice udělala velké množství práce, která je vidět, a založily se i nové tradice, na které se dá navazovat.

Čím se radnice Prahy 8 může pochlubit ve srovnání se stavem z před čtyřmi roky, hlavně v oblasti práce s dětmi a mládeží?
Praze 8 má spoustu nových nebo opravených staveb, což je můj obor a mé téma jako člověka zabývajícího se územním rozvojem. Pokud jde o práci s dětmi a mládeží, raději podporuji organizace pracující s dětmi na profesionální úrovni, byť nezřídka jde o dobrovolníky, než abych jim to řídil. Přesto jsme udělali několik zajímavých projektů. Vyzdvihl bych třeba spolupráci s osmičkovými Salesiány, kteří propojují děti z nestandardních rodin s těmi ostatními. Zároveň jsme úspěšně nastartovali aktivitu tzv. „maringotky“ v Bohnicích, což je záchytný bod pro mladé lidi, kteří tráví čas na ulicích.

Při starostování jste se několikrát potkal s pionýry při různých akcích – jaké máte vzpomínky?
Když to zmiňujete, tak bych chtěl dodatečně poděkovat za má léta strávená v Pionýru. A teď jako starosta? Prakticky každou akci, na kterou mě bohnická pionýrská skupina nebo Pionýr pozval, jsem rád navštívil nebo podpořil – a, upřímně řečeno, se i pobavil a zpříjemnil jinak občas dost fádní práci. Žertovné bylo například sázení stromů v rámci akce 72 hodin, kde jsem sice dostal na chvíli patřičné nářadí, ale děti byly samy do práce tak hrrr, že jsem o něj během chvilky přišel a dál jen fandil. 🙂

Jak moc si z vlastní zkušenosti myslíte, že je důležité, aby vedení obce bylo v kontaktu se spolky? Mohou si, kromě materiální podpory, navzájem pomáhat?
Dnes je hodně rozvinutá občanská společnost nabízející značné množství aktivit. Když jsem v zastupitelstvu v roce 2002 začínal, tak na Praze 8 byly dvě – tři akce za týden. Dnes, když sečtu kulturní, sportovní, volnočasové aktivity a práci s mládeží, tak každý den se na Praze 8 odehraje třeba čtyři až pět akcí. To je zásadní rozdíl. Mám za to, že radnice by měla spíše jen pomáhat a být s organizacemi v kontaktu a méně, kromě financí, do nich zasahovat.

Jako starosta jste se rozhodl již dále nepokračovat, patronem Pionýra budete dál?
Jistě. Pokud jde o Pionýra, tak bych chtěl určitě zůstat v kontaktu.
Víte, mé rozhodnutí neobhajovat funkci starosty je ovlivněno mnoha faktory. Už jsem uvedl, že v zastupitelstvu působím již 16 let a nejsem si jistý, že dokážu Praze 8 přinést zásadní nové věci bez nějakého odpočinku. Zároveň jsem byl nominován a kandiduji v Praze 8 na funkci senátora a já nejsem příznivec kumulování mnoha funkcí. Tak uvidíme.


Roman Petrus
Narozen 1978
Ženatý, dvě děti
Zastupitel MČ Praha 8: 2002–18
Zastupitel hl. m. Prahy: 2010–14
Starosta MČ Praha 8: 2014–18