SPORT – tipy (nejen) pro začínající vedoucí

Listopad 2017 – speciál – PDF

Začít povídání o sportu jazykovou úvahou asi není běžné, ale třeba pionýrské… Pionýři přece uvažuji nešablonovitě. 🙂

Slovo „disport“ – má v angličtině význam bavit se, a protože právě od něj se odvodilo naše slovo SPORT, jde vlastně o obveselení, rozptýlení. Což asi pohybové aktivity a sportování jsou – mají navodit pohov od jiné práce či činnosti, jsou zdrojem tělesné i duševní zábavy a odpočinku. A to již od těch nejstarších dob.

Ve zdravém těle zdravý duch

Pravidelný a různorodý pohyb je biologická nezbytnost a potřeba. Pokud člověku chybí sport a jakýkoliv pohyb – svaly oslabují. Omezení pohybu způsobuje stárnutí kardiovaskulárního a dýchacího systému, a to již od dvanácti let! Z toho plyne, že sportování je k životu nezbytné! Pohyb venku, v přiměřeném oblečení, navíc přispívá i k otužování.

Nezbytné ovšem je poznamenat, že vedle přínosu sportu k posílení kondice je nepřehlédnutelnou přirozeností člověka i konkurence, což zde přináší – soutěžení.

Tipy:
Zeptejte se dětí, kam by se chtěly jít podívat a co by chtěly vyzkoušet.
Nové sporty a sportovní hry si můžete zkusit i na Kamínkách.

Rychleji, výše, silněji…

Pohybové aktivity vycházejí z přirozené potřeby člověka, a tak zcela nenuceně patří do palety činností, které v našich oddílech a klubech probíhají. Proto jsou i tradicí oddílové či táborové „historické tabulky“ výkonů… A je zábavné – sejdou-li se po letech veteráni oddílových olympiád – pozorovat, kterak ona „asimetrická“ víla a řádně zbytnělý chlapík nevěřícně hodnotí svá čelná umístění. Inu, když nám bylo 13…

Pro pionýrskou činnost však vlastní výkon není hlavním smyslem sportování. To musí mít vedoucí vždy na paměti. Cíle jsou jiné – pohyb je důležitý:

  • u nejmenších dětí pro rozvoj hrubé motoriky;
  • pro podporu krevního oběhu, zvýšení síly a vytrvalosti, lepší práci vnitřních orgánů;
  • pro uvolnění svalového napětí, odstranění záporných emocí a posílení psychické odolnosti;
  • pro posílení duševních schopností a soustředění…

Dále si povíme i o dalších (pádných!) důvodech, proč v oddílech sportovat. Takže vzhůru do toho: Buďme dětem vzorem a buďme fit!

Víte, že:
Oddíly zapojené do rozvíjení programu Výpravy za poznáním mohou získat i vybavení pro činnost, včetně sportovního náčiní?

Vyzkoušejte: Brännball

Hra Brännball je inspirována hrou Baseball s vylepšenými pravidly Softballu. Jedná se o další druh hry upravené pro děti, třeba i tím, že hrají i ti, kterým se nepodaří odpal. Pálka je plochá, míček se užívá tenisový a vzdálenosti met jsou značně zkráceny. Dalším rozdílem je například možnost zůstat na metě i ve větším počtu hráčů. Zkrátka pro děti je tato hra něčím novým, mohou dokázat, že jsou schopny hrát „Baseball“. Oddíl se semkne při týmové práci a zážitky jsou nezapomenutelné.
(Viz ML Brännball – Mozaika září 2014)