Soutěž technických dovedností již potřetí v Holešově

Pionýrská Soutěž technických dovedností probíhala letos již potřetí. Také v letošním roce tuto celostátní soutěž organizovala PS dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci se SVČ TYMY Holešov. Do soutěže lze zaslat práce jednotlivců i skupin v oborech papírové modely, výrobky ze dřeva, trojrozměrné textilní práce, plastové modely, funkční modely z balzy a výrobky ze stavebnic (např. Merkur).

Sedmičlenná porota ve složení Simona Danková, Tereza Březinová, Alena Starečková, Karel Hrnčiřík, Martin Sedlář, Vladan Daněk a Petr Vaněk letos hodnotila práce ve třech oborech. Nejvíce bylo papírových modelů, stejným počtem soutěžních prací pak byly zastoupeny obory práce se dřevem a trojrozměrné textilní práce. Jak porotci rozhodli, se můžete podívat na stránkách soutěže na webu pionyr.cz.

Potěšilo by nás, kdyby v příštím roce byly obsazeny i soutěžní obory plastikových modelů, funkčních modelů z balzy nebo výrobky z Merkuru a dalších stavebnic.

Jsme rádi, že do soutěže chodí i skupinové práce, protože to je možnost, jak zapojit do aktivity více dětí z oddílů a dětských kolektivů najednou, podnítit v nich chuť tvořit a spolupracovat a zároveň jim dopřát dobrý pocit ze společně odvedené práce. Letos porotu nejvíce zaujaly skupinové práce SVČ TYMY Holešov a Pionýrské skupiny Plši.

Děkujeme všem, kteří se letos do této soutěže zapojili. Také děkujeme všem vedoucím a dospělákům, kteří vedou děti k technické tvořivosti, a už se těšíme na práce, které nám zašlete do příštího ročníku. 🙂

Jarmila Vaclachová, vedoucí PS dr. Mirko Očadlíka